Valtiopaivaasia VNS 8/2004

VNS 8/2004 vp

Valtioneuvoston selonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta - Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille

(Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko )

Huomautus

Asian käsittelyä jatketaan vuoden 2005 valtiopäivillä (PL 49 § 2 mom). Pvm 22.12.2004 PTK 145/2004 vp. Tausta-aineisto: Menossa mukana - taustamuistio tulevaisuusvaliokunnan väestöselontekomietintöön.

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

19.11.2004

Istuntopöytäkirja
Päätös

Asia pantiin pöydälle 24.11.2004 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Pääministeri Matti Vanhanen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2004 Päättynyt PTK 126/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin tulevaisuusvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tulevaisuusvaliokunta

Mietintö

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö
TuVM 1/2005 vp
Valmistunut

25.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon ja saattaa tämän mietinnön valtioneuvoston tietoon.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.06.2005 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2005 Päättynyt PTK 64/2005 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

06.06.2005

Kirjelmä
EK 11/2005 vp