Valtiopaivaasia VNS 8/2010

VNS 8/2010 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1. - 30.6.2011 sekä sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Suomen, Saksan, Itävallan ja Liettuan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1. - 30.6.2011

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2010 Päättynyt PTK 119/2010 5
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 9/2010 vp
Valmistunut

07.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa eduskunnalle seuraavan hallituskauden alussa hallitusohjelmaan perustuvan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan tavoitelinjauksen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 11/2010 vp
Valmistunut

01.12.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2010 Keskeytetty PTK 128/2010 3
10.12.2010 Päättynyt PTK 129/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.12.2010

Kirjelmä
EK 35/2010 vp

​​​​