VNS 8/2014 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon "Resolute Support"

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2014 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2014 Päättynyt PTK 119/2014
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 18/2014 vp
Valmistunut

05.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, ja että toimenpidealoite TPA 14/2011 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2014 Keskeytetty PTK 128/2014
12.12.2014 Päättynyt PTK 129/2014 1
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

15.12.2014

Kirjelmä
EK 45/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot