VNT 1/1992 vp

Valtioneuvoston tiedonanto: Euroopan yhteisön jäsenyydestä

Huomautus

Ehdotukset perust. päiväjärjestykseen siirtymiseksi: Ed Jaakonsaari, Helle, Aittoniemi, Pulliainen, Donner, ed Ukkolan ehdotus rauennut (Äänest. 1-4) Luottamusäänestys

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

10.03.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

390

Istuntopöytäkirja
PTK 14/1992 vp

Keskustelu

Esitellyt

Pääministeri Aho

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.1992 Keskeytynyt PTK 20/1992
17.03.1992 Keskeytynyt PTK 21/1992
18.03.1992 Päättynyt PTK 22/1992 1-4
Päätös

22 18.03.1992 Yksinkert. 778