VNT 1/2011 vp

Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

24.05.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2011 vp

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.2011 Keskeytetty PTK 9/2011
25.05.2011 Päättynyt PTK 10/2011 1-3
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 10/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi valtioneuvoston tiedonantoon sisältyvän valtioneuvoston kannan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

25.05.2011

Kirjelmä
EK 1/2011 vp