VNT 1/2012 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Kreikan valtion velkajärjestelyä ja Kreikalle annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

24.02.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 13/2012 vp

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.02.2012 Keskeytetty PTK 14/2012
29.02.2012 Päättynyt PTK 15/2012 1-3
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 15/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

01.03.2012

Kirjelmä
EK 1/2012 vp