Valtiopaivaasia VNT 1/2013

VNT 1/2013 vp

Valtioneuvoston tiedonanto Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

14.05.2013

Istuntopöytäkirja

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2013 Keskeytetty PTK 52/2013 2
17.05.2013 Päättynyt PTK 54/2013 1 1,2
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 54/2013 vp
Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.05.2013

Kirjelmä
EK 9/2013 vp

​​​​