VNT 1/2013 vp

Valtioneuvoston tiedonanto Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

14.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 51/2013 vp

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2013 Keskeytetty PTK 52/2013
17.05.2013 Päättynyt PTK 54/2013 1,2
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 54/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.05.2013

Kirjelmä
EK 9/2013 vp