VNT 2/2010 vp

Valtioneuvoston tiedonanto Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2010 vp

Keskustelu

Esitellyt

Pääministeri Mari Kiviniemi

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2010 Keskeytetty PTK 123/2010
02.12.2010 Päättynyt PTK 124/2010 1-3
Ehdotus perustellusta päiväjärjestykseen siirtymisestä

Heinäluoma, Eero/sd, Arhinmäki, Paavo/vas, Kallis, Bjarne/kd

Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 124/2010 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

07.12.2010

Kirjelmä
EK 33/2010 vp