Valtiopaivaasia VNT 2/2012

VNT 2/2012 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

05.06.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2012 Keskeytetty PTK 62/2012 3
07.06.2012 Päättynyt PTK 63/2012 2 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2012 vp
Valmistunut

14.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta saatuaan valtioneuvoston tiedonannon kuntauudistuksen etenemisestä päättää, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 14/2012 vp
Valmistunut

13.06.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2012 Keskeytetty PTK 70/2012 1
21.06.2012 Päättynyt PTK 71/2012 1 1,2
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 71/2012 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen ja päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

25.06.2012

Kirjelmä
EK 25/2012 vp

​​​​