VNT 3/2012 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta varten

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

19.07.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2012 vp

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.07.2012 Keskeytetty PTK 72/2012
20.07.2012 Päättynyt PTK 73/2012 1-3
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 73/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.07.2012

Kirjelmä
EK 26/2012 vp