eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuressa valiokunnassa esillä tuoteturvallisuus, digitaaliset sisämarkkinat sekä kehitysasioitahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_22.5.2015.aspxSuuressa valiokunnassa esillä tuoteturvallisuus, digitaaliset sisämarkkinat sekä kehitysasioita2015-05-22T11:45:00Z
Suuressa valiokunnassa esillä koulutus- ja kulttuuriasioita sekä Välimeren tilannehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_13.5.2015.aspxSuuressa valiokunnassa esillä koulutus- ja kulttuuriasioita sekä Välimeren tilanne2015-05-13T11:15:00Z
Suuressa valiokunnassa esillä pääomamarkkinaunioni, Ecofin-neuvoston asiat sekä luomuasetushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_8.5.2015.aspxSuuressa valiokunnassa esillä pääomamarkkinaunioni, Ecofin-neuvoston asiat sekä luomuasetus2015-05-08T12:55:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Komission muuttoliikeagendahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-katsaus_22.5.2015.aspxKomission muuttoliikeagenda2015-05-22T10:31:50Z
Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_13.5.2015.aspxDigitaalisten sisämarkkinoiden strategia2015-05-13T05:52:45Z
Euroopan turvallisuusagenda 2015-2020https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_tiedote_8.5.2015.aspxEuroopan turvallisuusagenda 2015-20202015-05-08T05:49:26Z

 Uusimmat E-kirjelmät

E 9/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission julkinen konsultaatio EU:n lentoliikenteen kilpailukyvystä
E 8/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Japani -huippukokous 29.5.
E 7/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
E 6/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle verotuksen avoimuudesta vero-vilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi
E 4/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Vakuutusyhtiöiden taloudellista elpymistä, kriisinratkaisua ja vakuutustakuujärjestelmiä koskeva komission aloite

 Uusimmat U-kirjelmät

U 1/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)
U 2/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (verotuksen alan tietojenvaihtodirektiivin muuttaminen)
U 48/2014 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Malesian välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen neuvottelemisesta (Malesian kanssa tehtävä puitesopimus kumppanuudesta ja yhteistyöstä)
U 47/2014 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Bosnia ja Hertsegovinan väliseksi operatiiviseksi sopimukseksi (Europol-Bosnia ja Hertsegovina -sopimus)
U 46/2014 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 2/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan
TS 1/2015 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä