eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Investointirahastot ja turvapaikkakysymykset esillä suuressa valiokunnassa https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/SuV_20161202.aspxInvestointirahastot ja turvapaikkakysymykset esillä suuressa valiokunnassa 2016-12-02T15:35:00Z
EU:n puolustusyhteistyön syventäminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-puolustusyhteistyon-syventaminen.aspxEU:n puolustusyhteistyön syventäminen2016-12-02T11:25:00Z
Vapaavuori kertoi suurelle valiokunnalle investoinneista ja niiden rahoituksesta EU-alueellahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/vapaavuori-suuri-valiokunta-investoinnit-eu.aspxVapaavuori kertoi suurelle valiokunnalle investoinneista ja niiden rahoituksesta EU-alueella2016-11-30T12:30:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

EU:n puolustusyhteistyön syventäminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-puolustusyhteistyon-syventaminen.aspxEU:n puolustusyhteistyön syventäminen2016-12-02T11:25:00Z
EU:n toimet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-toimet-YK-kestava-kehitys-tavoitteet.aspxEU:n toimet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa2016-11-25T07:00:00Z
EU:n rahoitusunionin tilannekatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-n-rahoitusunionin-tilannekatsaus.aspxEU:n rahoitusunionin tilannekatsaus2016-11-18T07:40:00Z
Ajankohtaista EU:n kauppapolitiikastahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-kauppapolitiikasta.aspxAjankohtaista EU:n kauppapolitiikasta2016-11-11T07:45:00Z
EU:n toimet yhtiöverotuksen uudistamiseksihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-toimet-yhtiöverotuksen-uudistamiseksi.aspxEU:n toimet yhtiöverotuksen uudistamiseksi2016-11-04T08:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 121/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
E 122/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
E 120/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset EU:n pankkien häiriönsietokyvyn parantamiseksi
E 119/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU;Kilpailu;Ehdotus neuvoston päätökseksi komission valtuuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin ja Japanin hallituksen välisestä kilpailupolitiikan alan yhteistyösopimuksesta
E 117/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan avaruusstrategiasta KOM(2016) 705 lopullinen

 Uusimmat U-kirjelmät

U 63/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
U 61/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)
U 62/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta sekä asetukseksi tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kappaleiden rajat ylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä (teosten saatavuuden parantaminen näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi)
U 58/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän kestävän kehityksen takuun ja takuurahaston perustamisesta (EKKR-asetus)
U 59/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (kaksikäyttötuoteasetus)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 80/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamisen alkaamispäivän osalta
TS 76/2016 vp
Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB)
TS 78/2016 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismeista Euroopan unionissa
TS 77/2016 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä yhteisöveropohjasta
TS 79/2016 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä