eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuren valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan kuuleminen maahanmuuton juurisyistä ja maahanmuuttopolitiikan vaihtoehdoista 3.6.https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/SuV_TuV_maahanmuutto_030616.aspxSuuren valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan kuuleminen maahanmuuton juurisyistä ja maahanmuuttopolitiikan vaihtoehdoista 3.6.2016-05-30T07:50:00Z
Suuressa valiokunnassa EU-komission varapuheenjohtaja Dombrovskis https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_27052016.aspxSuuressa valiokunnassa EU-komission varapuheenjohtaja Dombrovskis 2016-05-27T11:55:00Z
Suuri valiokunta: verotuksen läpinäkyvyyden lisääminen ja haitallisen verokilpailun hillitseminen välttämätöntähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_20052016.aspxSuuri valiokunta: verotuksen läpinäkyvyyden lisääminen ja haitallisen verokilpailun hillitseminen välttämätöntä2016-05-20T12:15:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Ajankohtaista perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta EU:ssahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_27052016.aspxAjankohtaista perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta EU:ssa2016-05-27T05:10:00Z
Edistyminen EU:n toimissa muuttoliikkeen hallitsemiseksihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_20052016.aspxEdistyminen EU:n toimissa muuttoliikkeen hallitsemiseksi2016-05-20T06:30:00Z
EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tausta ja ajankohtaisasiathttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-ja-Yhdysvaltain-suhteiden-tausta-ja-ajankohtaisasiat.aspxEU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tausta ja ajankohtaisasiat2016-05-13T07:30:00Z
EU:n arktinen politiikkahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-arktinen-politiikka.aspxEU:n arktinen politiikka2016-05-04T07:30:00Z
Euroopan turvallisuusunionihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Euroopan-turvallisuusunioni.aspxEuroopan turvallisuusunioni2016-04-29T07:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 47/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan maiden kanta Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestö ICAO:ssa valmisteltavana olevaan lentoliikenteen markkinaehtoiseen päästöjen hyvitysjärjestelmään
E 46/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; julkinen kuuleminen; tehokkaan maksukyvyttömyyspuitteiston kehittäminen EU:lle
E 45/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa, Euroopan unionin kolmas arktinen tiedonanto
E 44/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2016
E 43/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: YK:n kauppa ja kehitys –konferenssin (UNCTAD) XIV istunto

 Uusimmat U-kirjelmät

U 26/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (kalastusalan työ)
U 24/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Japanin kanssa tehtävä vapaakauppasopimus)
U 25/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (tilinpäätösdirektiivin muuttaminen)
U 21/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen välisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen neuvottelemisesta (TTIP-sopimus)
U 22/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (Älykkäät rajat)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 25/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti)
TS 24/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
TS 23/2016 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta
TS 21/2016 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta
TS 22/2016 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä