eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli Brexitistä Oxfordin yliopiston professori Deightonin kanssahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-keskusteli-Brexitista-Oxfordin-yliopiston-professori-Deightonin-kanssa.aspxSuuri valiokunta keskusteli Brexitistä Oxfordin yliopiston professori Deightonin kanssa2016-10-21T12:15:00Z
Ajankohtaista Euroopan turvallisuusunionistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-Euroopan-turvallisuusunionista.aspxAjankohtaista Euroopan turvallisuusunionista2016-10-21T07:00:00Z
Suuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää tulevan Eurooppa-neuvoston aiheistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-paaministeri-Sipilaa-tulevan-Eurooppa-neuvoston-aiheista.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää tulevan Eurooppa-neuvoston aiheista2016-10-19T11:00:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Ajankohtaista Euroopan turvallisuusunionistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-Euroopan-turvallisuusunionista.aspxAjankohtaista Euroopan turvallisuusunionista2016-10-21T07:00:00Z
EU:n muuttoliikepolitiikan tilannekatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-muuttoliikepolitiikan-tilannekatsaus.aspxEU:n muuttoliikepolitiikan tilannekatsaus2016-10-14T06:20:00Z
Paremman EU-sääntelyn tilannekatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Paremman-EU-saantelyn-tilannekatsaus.aspxParemman EU-sääntelyn tilannekatsaus2016-10-07T06:20:00Z
Digitaalisten sisämarkkinoiden tilannekatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Digitaalisten-sisamarkkinoiden-tilannekatsaus.aspxDigitaalisten sisämarkkinoiden tilannekatsaus2016-09-30T06:45:00Z
EU:n tulevaisuuskeskusteluhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-tulevaisuuskeskustelu.aspxEU:n tulevaisuuskeskustelu2016-09-23T06:10:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 101/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje, EU-Kanada -huippukokous 27.10.2016
E 100/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kolmas seurantaraportti EU-Turkki-julkilausuman toimeenpanosta
E 99/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation 2012/2002, Regulations 1296/2013, (EU) 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013, 309/2013, 1316/2013, 223/2014, 83/2014, 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council, artikla 263
E 98/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vuotta 2016 koskevat lisätalousarvioesitykset nrot 4 ja 5
E 97/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma

 Uusimmat U-kirjelmät

U 57/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista tehdyn yleissopimuksen muutoksesta (teollisuusonnettomuusyleissopimus)
U 56/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen neuvottelemisesta (Japanin kanssa tehtävä strateginen kumppanuussopimus)
U 53/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF)
U 54/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (kilpailulainsäädännön soveltamissopimus Euroopan unionin ja Kanadan välillä)
U 52/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (uudelleenlaadittu toisinto Bryssel IIa –asetuksesta)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 72/2016 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta
TS 64/2016 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta
TS 65/2016 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta
TS 66/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta
TS 67/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä