eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuren valiokunnan vaalikauden päätöskokouksessa kuultavina ministerit Rinne, Orpo ja Tuomiojahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_15.4.2015.aspxSuuren valiokunnan vaalikauden päätöskokouksessa kuultavina ministerit Rinne, Orpo ja Tuomioja2015-04-15T08:10:00Z
Suuressa valiokunnassa energia- ja maatalousasioitahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_13.3.2015.aspxSuuressa valiokunnassa energia- ja maatalousasioita2015-03-13T12:59:22Z
Suuri valiokunta: EU-sääntelyn oltava selkeää ja toimivaa sekä tuotettava lisäarvoahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_6.3.2015.aspxSuuri valiokunta: EU-sääntelyn oltava selkeää ja toimivaa sekä tuotettava lisäarvoa2015-03-06T13:35:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Komission työohjelman 2015 toimeenpanovaihehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-katsaus_30.4.2015.aspxKomission työohjelman 2015 toimeenpanovaihe2015-04-30T05:48:16Z
Ajankohtaista EU:n ympäristöpolitiikastahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_13.3.2015.aspxAjankohtaista EU:n ympäristöpolitiikasta2015-03-13T06:50:20Z
EU:n naapuruuspolitiikan tarkasteluhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_6.3.2015.aspxEU:n naapuruuspolitiikan tarkastelu2015-03-06T06:45:13Z
EU-katsaus: Euroopan pääomamarkkinaunionihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_20.5.2015.aspxEU-katsaus: Euroopan pääomamarkkinaunioni2015-02-27T07:15:02Z
EU-katsaus: Komission energiaunionitiedonantohttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_27.2.2015.aspxEU-katsaus: Komission energiaunionitiedonanto2015-02-27T07:10:49Z

 Uusimmat E-kirjelmät

E 3/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista
E 2/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2015
E 1/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi neuvotteluiden käynnistämiseksi Lissabonin sopimuksen tarkistamiseksi
E 178/2014 vp
Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta: joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastopolitiikkaa koskevaksi puitestrategiaksi
E 179/2014 vp
Valtioneuvoston selvitys sähköisen tunnistusmenetelmän varmuustasoja koskevasta komission täytäntöönpanosäädöksestä

 Uusimmat U-kirjelmät

U 48/2014 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Malesian välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen neuvottelemisesta (Malesian kanssa tehtävä puitesopimus kumppanuudesta ja yhteistyöstä)
U 47/2014 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Bosnia ja Hertsegovinan väliseksi operatiiviseksi sopimukseksi (Europol-Bosnia ja Hertsegovina -sopimus)
U 46/2014 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta
U 45/2014 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle useanvälisen palvelukauppasopimuksen neuvottelemisesta (Trade in Services Agreement, TiSA)
U 43/2014 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta (Kazakstanin kanssa tehtävä kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva sopimus)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 2/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan
TS 1/2015 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä