Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

EU-asiat eduskunnassa

eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

EU:n teollisuus- ja sisämarkkinapolitiikka 2021–2027https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-teollisuus-sisamarkkina-2021.aspxEU:n teollisuus- ja sisämarkkinapolitiikka 2021–20272018-06-21T10:30:00Z
Suuri valiokunta käsitteli Kreikan sopeutusohjelman päättämistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kreikka-sopeutus-lopetus.aspxSuuri valiokunta käsitteli Kreikan sopeutusohjelman päättämistä2018-06-20T10:35:00Z
Parlamenttien EU-valiokuntien COSAC koolla Sofiassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/cosac-sofia.aspxParlamenttien EU-valiokuntien COSAC koolla Sofiassa2018-06-19T12:35:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 59/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 862/2007 muuttamisesta
E 53/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus, Ehdotus neuvoston suositukseksi korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä
E 54/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Ehdotus neuvoston suositukseksi kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kielten opetukseen ja oppimiseen
E 55/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa
E 56/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kulttuuri ja av; Euroopan uusi kulttuuriohjelma

 Uusimmat U-kirjelmät

U 37/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
U 38/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta
U 39/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2019 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2019 (budjetti; Euroopan unioni)
U 36/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen muuttamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi arvonlisäverodirektiivin ja valmisteverodirektiivin muuttamisesta Italian kunnan Campione d'Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin tullialueeseen ja valmisteverodirektiivin alueelliseen soveltamisalaan (unionin tullikoodeksin muutokset)
U 31/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (edustajakanne kuluttajan etujen suojaamiseksi)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 78/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman "Erasmus" perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta
TS 81/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU)N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta
TS 82/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta
TS 79/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista
TS 80/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämistä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 EU-toimijoita

 EU-tiedonlähteitä

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

EU:n teollisuus- ja sisämarkkinapolitiikka 2021–2027https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-teollisuus-sisamarkkina-2021.aspxEU:n teollisuus- ja sisämarkkinapolitiikka 2021–20272018-06-21T10:30:00Z
EU:n koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikka 2021-2027https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-koulutus-tutkimus-innovaatio.aspxEU:n koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikka 2021-20272018-06-15T06:10:00Z
EU:n koheesiopolitiikka 2021-2027https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eu-koheesiopolitiikka-aktuell.aspxEU:n koheesiopolitiikka 2021-20272018-06-08T07:40:00Z
EMU:n syventämisen eteneminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-EMU-syventaminen-eteneminen.aspxEMU:n syventämisen eteneminen2018-06-01T07:45:00Z
EU:n kauppapolitiikan ajankohtaiset haasteethttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-kauppapolitiikka-ajankohtaiset-haasteet.aspxEU:n kauppapolitiikan ajankohtaiset haasteet2018-05-25T06:10:00Z

 Brysselin asiantuntija Twitterissä