Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

EU-asiat eduskunnassa

eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Brexit-neuvottelujen tilannekatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/brexit_neuvottelujen_tilannekatsaus.aspxBrexit-neuvottelujen tilannekatsaus2018-07-20T07:40:00Z
Ajankohtaista EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa kesällä 2018https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista_EUn_energia_ja_ilmastopolitiikassa_kesalla_2018.aspxAjankohtaista EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa kesällä 20182018-07-13T07:45:00Z
Ajankohtaista EU:n muuttoliikepolitiikassa kesällä 2018https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/ajankohtaista_EUn_muuttoliikepolitiikassa.aspxAjankohtaista EU:n muuttoliikepolitiikassa kesällä 20182018-07-06T07:05:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 70/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina-huippukokous 2018
E 69/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto alustavasta hiilivuotoluettelosta vuosille 2021-2030
E 66/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; Euroopan puolustusrahasto
E 67/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; sotilaallinen liikkuvuus
E 68/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus koskien EU-tuomioistuimen nk. Achmea-tuomion oikeudellisia seuraamuksia ja investointisuojaa EU:ssa

 Uusimmat U-kirjelmät

U 73/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
U 74/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa –välineen perustamiseksi sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamiseksi
U 75/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman (LIFE) perustamisesta
U 60/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027
U 61/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 117/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
TS 118/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
TS 116/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ('asiakirjojen tiedoksianto') annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 muuttamisesta
TS 115/2018 vp
Ehdotus neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta
TS 114/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muuttamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 EU-toimijoita

 EU-tiedonlähteitä

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Brexit-neuvottelujen tilannekatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/brexit_neuvottelujen_tilannekatsaus.aspxBrexit-neuvottelujen tilannekatsaus2018-07-20T07:40:00Z
Ajankohtaista EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa kesällä 2018https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista_EUn_energia_ja_ilmastopolitiikassa_kesalla_2018.aspxAjankohtaista EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa kesällä 20182018-07-13T07:45:00Z
Ajankohtaista EU:n muuttoliikepolitiikassa kesällä 2018https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/ajankohtaista_EUn_muuttoliikepolitiikassa.aspxAjankohtaista EU:n muuttoliikepolitiikassa kesällä 20182018-07-06T07:05:00Z
EU:n ulkoiset politiikat 2021-2027https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-ulkoiset-politiikat-2021-27.aspxEU:n ulkoiset politiikat 2021-20272018-06-29T07:05:00Z
EU:n teollisuus- ja sisämarkkinapolitiikka 2021–2027https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-teollisuus-sisamarkkina-2021.aspxEU:n teollisuus- ja sisämarkkinapolitiikka 2021–20272018-06-21T10:30:00Z

 Brysselin asiantuntija Twitterissä