eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuren valiokunnan asioina Pariisin ilmastosopimuksen ratifiointi ja epävirallinen EU-päämieskokoushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuren-valiokunnan-asioina-Pariisin-ilmastosopimuksen-ratifiointi-ja-epavirallinen-EUpaamieskokous.aspxSuuren valiokunnan asioina Pariisin ilmastosopimuksen ratifiointi ja epävirallinen EU-päämieskokous2016-09-23T12:20:00Z
EU:n tulevaisuuskeskusteluhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-tulevaisuuskeskustelu.aspxEU:n tulevaisuuskeskustelu2016-09-23T06:10:00Z
Suuri valiokunta järjestää julkiset kuulemiset Suomen vaikuttamisesta muuttuvassa EU:ssahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-jarjestaa-julkiset-kuulemiset-Suomen-vaikuttamisesta-EUssa.aspxSuuri valiokunta järjestää julkiset kuulemiset Suomen vaikuttamisesta muuttuvassa EU:ssa2016-09-21T12:30:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

EU:n tulevaisuuskeskusteluhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-tulevaisuuskeskustelu.aspxEU:n tulevaisuuskeskustelu2016-09-23T06:10:00Z
EU:n monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-monivuotisen-rahoituskehyksen-valitarkistus.aspxEU:n monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistus2016-09-16T05:00:00Z
Ajankohtaista EU:n ilmastopolitiikastahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-ilmastopolitiikkaa.aspxAjankohtaista EU:n ilmastopolitiikasta2016-09-09T06:00:00Z
Syksyn 2016 ajankohtaiset EU-asiathttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Syksyn-2016-ajankohtaiset-EU-asiat.aspxSyksyn 2016 ajankohtaiset EU-asiat2016-09-02T06:25:00Z
Slovakian EU-puheenjohtajuuskausihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_15072016.aspxSlovakian EU-puheenjohtajuuskausi2016-07-15T07:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 86/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia, tiedonanto
E 87/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta
E 85/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekeminen
E 84/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Komission ehdotukset osaamisohjelmasta Euroopalle: tiedonanto, ehdotus taitotakuun perustamisesta sekä ehdotus eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskevan suosituksen päivittämisestä
E 83/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ns. standardisoimispaketti

 Uusimmat U-kirjelmät

U 53/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF)
U 55/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)
U 52/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (uudelleenlaadittu toisinto Bryssel IIa –asetuksesta)
U 54/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (kilpailulainsäädännön soveltamissopimus Euroopan unionin ja Kanadan välillä)
U 45/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä takaisinottosopimuksesta (Jordanian takaisinottosopimus).

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 63/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi
TS 62/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti)
TS 61/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta
TS 59/2016 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ilmailun turvatarkastuslaitteita koskevan unionin sertifiointijärjestelmän perustamisesta
TS 60/2016 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta jatkamalla Euroopan tilasto-ohjelmaa vuosina 2018–2020

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä