eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Euroryhmän 11.7. & 16.7. sekä euromaiden päämieskokouksen 12.7. valmisteluasiakirjathttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Asiakirjat_SuV.aspxEuroryhmän 11.7. & 16.7. sekä euromaiden päämieskokouksen 12.7. valmisteluasiakirjat2015-07-17T14:10:00Z
Suuri valiokunta yhtyi valtioneuvoston toimintalinjaan Kreikka-neuvotteluiden aloittamisestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/SuV_16.7.2015.aspxSuuri valiokunta yhtyi valtioneuvoston toimintalinjaan Kreikka-neuvotteluiden aloittamisesta2015-07-16T10:10:00Z
Suuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää ennen päämiesten kokousta https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/SuV_20150712_2.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää ennen päämiesten kokousta 2015-07-12T15:40:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Energiaunionin toimeenpanohttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_17.7.2015.aspxEnergiaunionin toimeenpano2015-07-17T06:20:00Z
TTIP-neuvottelujen tilannehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/katsaus_20150710_ttip.aspxTTIP-neuvottelujen tilanne2015-07-10T06:50:00Z
Ajankohtaiskeskustelua EMU:n tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaiskeskustelua-EMUn-tulevaisuudesta.aspxAjankohtaiskeskustelua EMU:n tulevaisuudesta2015-07-03T08:40:00Z
EU:n turvallisuusstrategian päivityshttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-turvallisuusstrategian-paivitys2.aspxEU:n turvallisuusstrategian päivitys2015-06-26T08:10:00Z
Komission yhtiöverotusta koskeva toimintasuunnitelmahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-katsaus_18_6_2015.aspxKomission yhtiöverotusta koskeva toimintasuunnitelma2015-06-18T08:40:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 29/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Maailman kauppajärjestön vuoden 2011 ministerikokouksessa päätetty vähiten kehittyneiden maiden palveluja koskeva poikkeuslupa
E 28/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2014 vuosikertomus ja tilintarkastuslautakunnan kertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2014 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
E 27/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Ehdotus neuvostoksen päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa vuonna 2015 (WRC-15) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
E 26/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n toimintasuunnitelma ihmissalakuljetuksen torjumiseksi (2015 - 2020)
E 25/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) toimeenpanon vuosikertomus

 Uusimmat U-kirjelmät

U 5/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä yhteiseen kieliaineistojen ja –teknologian eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CLARIN ERIC –konsortioon liittyminen)
U 4/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2016 (budjetti; Euroopan unioni)
U 3/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan (muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käytön rajoittaminen tai kieltäminen)
U 1/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)
U 2/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (verotuksen alan tietojenvaihtodirektiivin muuttaminen)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 3/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta
TS 2/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan
TS 1/2015 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä