eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Pääministeri antoi suurelle valiokunnalle selvityksen tulevasta Eurooppa-neuvostostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-sipila-eurooppaneuvosto-kesa-2017.aspxPääministeri antoi suurelle valiokunnalle selvityksen tulevasta Eurooppa-neuvostosta2017-06-20T12:00:00Z
Suuri valiokunta: Aktiivinen vaikuttaminen tärkeää LULUCF- ja taakanjakoasetusten valmistelussahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-LULUCF-taakanjatko-aktiivinen-vaikuttaminen.aspxSuuri valiokunta: Aktiivinen vaikuttaminen tärkeää LULUCF- ja taakanjakoasetusten valmistelussa2017-06-16T12:15:00Z
Komission pohdinta-asiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/komission-pohdinta-euroopan-puolutuksen-tulevaisuudesta.aspxKomission pohdinta-asiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta2017-06-16T07:40:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Komission pohdinta-asiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/komission-pohdinta-euroopan-puolutuksen-tulevaisuudesta.aspxKomission pohdinta-asiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta2017-06-16T07:40:00Z
Komission pohdinta-asiakirja EMU:n syventämisestähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/komissio-pohdintaasiakirja-EMUn-syventaminen.aspxKomission pohdinta-asiakirja EMU:n syventämisestä2017-06-09T07:10:00Z
Komission nuorisoaloitehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Komission-nuorisoaloite.aspxKomission nuorisoaloite2017-06-02T07:35:00Z
Ajankohtaista EU:n digitaalisista sisämarkkinoistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-digitaalisista-sisamarkkinoista.aspxAjankohtaista EU:n digitaalisista sisämarkkinoista2017-05-24T06:15:00Z
EU:n Afrikka-kumppanuushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-Afrikka-kumppanuus.aspxEU:n Afrikka-kumppanuus

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 51/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen valise assosiaatiosopimuksen modernisoinnista
E 50/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/Strateginen lähestymistapa kriisinkestokykyyn EU:n ulkosuhteissa
E 49/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2018; alustavia näkemyksiä
E 47/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Japani huippukokous 2017
E 48/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Suositus neuvoston päätökseksi komissiolle annettavasta valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa (UNCITRAL) ja sen työryhmässä II (riidanratkaisu) sovitteluun perustuvien kansainvälisten sovintosopimusten täytäntöönpanoa koskevasta yleissopimuksesta (sovintosopimusten täytäntöönpano)

 Uusimmat U-kirjelmät

U 35/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2018 (budjetti; Euroopan unioni)
U 36/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (työelämän tasapainodirektiivi)
U 34/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta OTC-johdannaisten määritysvelvollisuuden ja raportointivaatimusten osalta (markkinarakennetoimija-asetuksen muuttaminen)
U 33/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia koskevaksi direktiiviksi (toimivaltadirektiivi)
U 31/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asetuksella (palvelukorttiasetus) käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta (eurooppalainen palvelukortti)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 37/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom, ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta
TS 36/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi
TS 33/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)
TS 34/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen
TS 35/2017 vp
Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta "perinteisestä" rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY kumoamisesta annetun neuvoston päätöksen N:o 189/2014/EU muuttamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä