eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Slovakian EU-puheenjohtajuuskausihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_15072016.aspxSlovakian EU-puheenjohtajuuskausi2016-07-15T07:00:00Z
Ajankohtaista EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_08072016.aspxAjankohtaista EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstä2016-07-08T07:30:00Z
Pääministeri Sipilä suuren valiokunnan kuultavana tulevasta Eurooppa-neuvostostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_27062016.aspxPääministeri Sipilä suuren valiokunnan kuultavana tulevasta Eurooppa-neuvostosta2016-06-27T12:15:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Slovakian EU-puheenjohtajuuskausihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_15072016.aspxSlovakian EU-puheenjohtajuuskausi2016-07-15T07:00:00Z
Ajankohtaista EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_08072016.aspxAjankohtaista EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstä2016-07-08T07:30:00Z
EU Brexit-kansanäänestyksen jälkeenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_01072016.aspxEU Brexit-kansanäänestyksen jälkeen2016-07-01T05:35:00Z
Euroopan investointiohjelman ja sisämarkkinastrategioiden toimeenpanohttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_17062016.aspxEuroopan investointiohjelman ja sisämarkkinastrategioiden toimeenpano2016-06-17T06:00:00Z
Ajankohtaista digitaalisista sisämarkkinoistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_10062016.aspxAjankohtaista digitaalisista sisämarkkinoista2016-06-10T05:10:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 73/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma
E 72/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus EU:n vakautta ja rauhaa edistävää välinettä (IcSP) koskevan asetuksen muuttamisesta
E 70/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistaminen vuosiksi 2018-2022
E 71/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Vakaus- ja kasvusopimuksen toimeenpano: Espanja ja Portugali
E 68/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2015 vuosikertomus ja tilintarkastuslautakunnan kertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2015 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus

 Uusimmat U-kirjelmät

U 34/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
U 35/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (määritelmäasetus)
U 37/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vastaanottodirektiivi)
U 36/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus uudelleensijoittamisesta)
U 38/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission esityksestä yleiseksi talousarvioksi vuodelle 2017 (budjetti; Euroopan unioni)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 41/2016 vp
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)
TS 42/2016 vp
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2018–2022
TS 40/2016 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta
TS 39/2016 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta
TS 38/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä