eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Veronkiertoa torjuva direktiivi ja Kreikan tilanne esillä suuressa valiokunnassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/veronkierto-direktiivi-kreikka-suuri-valiokunta.aspxVeronkiertoa torjuva direktiivi ja Kreikan tilanne esillä suuressa valiokunnassa2017-02-17T13:35:00Z
EU:n poliittisten voimasuhteiden viimeaikainen kehityshttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-poliittiset-suhteet-viimeaikainen-kehitys.aspxEU:n poliittisten voimasuhteiden viimeaikainen kehitys2017-02-17T07:20:00Z
Suuri valiokunta keskusteli kauppapolitiikan ajankohtaisista kysymyksistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-eu-kauppapolitiikka-ajankohtaista.aspxSuuri valiokunta keskusteli kauppapolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä2017-02-15T13:10:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

EU:n poliittisten voimasuhteiden viimeaikainen kehityshttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-poliittiset-suhteet-viimeaikainen-kehitys.aspxEU:n poliittisten voimasuhteiden viimeaikainen kehitys2017-02-17T07:20:00Z
EU:n maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-maatalouden-ajankohtaiskatsaus.aspxEU:n maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsaus2017-02-10T08:20:00Z
EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman täytäntöönpanohttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eu-kiertotalous-toimeenpano.aspxEU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman täytäntöönpano2017-02-03T07:20:00Z
EU:n talousarviokysymysten ajankohtaiskatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eu-talousarvio-ajankohtaista.aspxEU:n talousarviokysymysten ajankohtaiskatsaus2017-01-27T07:45:00Z
EU:n sisämarkkinoiden ajankohtaiskatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-sisämarkkinoiden-ajankohtaiskatsaus.aspxEU:n sisämarkkinoiden ajankohtaiskatsaus2017-01-20T08:20:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 10/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta
E 9/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
E 8/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan datavetoisen talouden rakentamisesta
E 6/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; komission tiedonanto; Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelma
E 7/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoillepääsystä

 Uusimmat U-kirjelmät

U 19/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta
U 14/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä (keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetus)
U 13/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (varhaisen vaiheen saneeraus ja toinen mahdollisuus)
U 16/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen I)
U 18/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yksinkertaistamiseksi varainhoitoasetuksen uudistamisen yhteydessä (omnibus-asetusehdotus)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 101/2016 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
TS 63/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi
TS 62/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti)
TS 61/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta
TS 59/2016 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ilmailun turvatarkastuslaitteita koskevan unionin sertifiointijärjestelmän perustamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä