eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta sai selvitykset Eurooppa-neuvostosta ja Euroryhmästähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/SuV_20150629.aspxSuuri valiokunta sai selvitykset Eurooppa-neuvostosta ja Euroryhmästä2015-06-29T11:35:00Z
Kreikka ja Välimeren muuttoliikkeet Suuren valiokunnan käsiteltävinä https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/SuV_20150624.aspxKreikka ja Välimeren muuttoliikkeet Suuren valiokunnan käsiteltävinä 2015-06-24T12:20:00Z
Suuri valiokunta kuuli valtiovarainministeri Stubbia ja ulkoministeri Soinia tulevista EU-ministerikokouksistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_17.6.2015.aspxSuuri valiokunta kuuli valtiovarainministeri Stubbia ja ulkoministeri Soinia tulevista EU-ministerikokouksista2015-06-17T11:10:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Ajankohtaiskeskustelua EMU:n tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaiskeskustelua-EMUn-tulevaisuudesta.aspxAjankohtaiskeskustelua EMU:n tulevaisuudesta2015-07-03T08:40:00Z
EU:n turvallisuusstrategian päivityshttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-turvallisuusstrategian-paivitys2.aspxEU:n turvallisuusstrategian päivitys2015-06-26T08:10:00Z
Komission yhtiöverotusta koskeva toimintasuunnitelmahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-katsaus_18_6_2015.aspxKomission yhtiöverotusta koskeva toimintasuunnitelma2015-06-18T08:40:00Z
Ajankohtaista veronkierron ja veropetosten torjumisesta EU:ssahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_20.3.2015.aspxAjankohtaista veronkierron ja veropetosten torjumisesta EU:ssa2015-03-20T10:00:00Z
Kreikan talouskriisihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_12.6.2015.aspxKreikan talouskriisi2015-06-12T05:15:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 28/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2014 vuosikertomus ja tilintarkastuslautakunnan kertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2014 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
E 27/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Ehdotus neuvostoksen päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa vuonna 2015 (WRC-15) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
E 26/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n toimintasuunnitelma ihmissalakuljetuksen torjumiseksi (2015 - 2020)
E 25/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) toimeenpanon vuosikertomus
E 24/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina-huippukokous 29.6.

 Uusimmat U-kirjelmät

U 5/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä yhteiseen kieliaineistojen ja –teknologian eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CLARIN ERIC –konsortioon liittyminen)
U 4/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2016 (budjetti; Euroopan unioni)
U 3/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan (muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käytön rajoittaminen tai kieltäminen)
U 1/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)
U 2/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (verotuksen alan tietojenvaihtodirektiivin muuttaminen)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 3/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta
TS 2/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan
TS 1/2015 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä