eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta kuuli ministeri Terhoa Eurooppa-neuvoston valmisteluistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-Terho-eurooppa-neuvosto-valmistelu.aspxSuuri valiokunta kuuli ministeri Terhoa Eurooppa-neuvoston valmisteluista2017-10-13T12:10:00Z
EU:n jäsenmaiden väliset jakolinjathttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-jasenmaiden-valiset-jakolinjat.aspxEU:n jäsenmaiden väliset jakolinjat2017-10-13T07:45:00Z
Energiaunionista vastaava komissaari tapasi suuren valiokunnan jäseniähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-komissaari-Sefcovic.aspxEnergiaunionista vastaava komissaari tapasi suuren valiokunnan jäseniä2017-10-12T11:40:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

EU:n jäsenmaiden väliset jakolinjathttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-jasenmaiden-valiset-jakolinjat.aspxEU:n jäsenmaiden väliset jakolinjat2017-10-13T07:45:00Z
Ajankohtaista EU:n digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnastahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EU-digitaalitalous-yhteiskunta.aspxAjankohtaista EU:n digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta2017-10-06T08:35:00Z
EU:n toimielinkysymysten ajankohtaiskatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-toimielimet-ajankohtaiskatsaus.aspxEU:n toimielinkysymysten ajankohtaiskatsaus2017-09-29T08:15:00Z
Suuri valiokunta keskusteli Tallinnan digitaalihuippukokouksesta ja EU:n tulevaisuustyöstähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-Tallinna-digitaalihuippukokous-EU-tulevaisuus.aspxSuuri valiokunta keskusteli Tallinnan digitaalihuippukokouksesta ja EU:n tulevaisuustyöstä2017-09-26T11:00:00Z
EU:n kauppapolitiikan ajankohtaiskatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-kauppapolitiikan-ajankohtaiskatsaus.aspxEU:n kauppapolitiikan ajankohtaiskatsaus2017-09-22T07:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 81/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vuotta 2017 koskeva lisätalousarvioesitys nro 6
E 80/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
E 79/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus asetukseksi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 muuttamiseksi (EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen uutta teknologiaa hyödyntäen)
E 77/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio)
E 78/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kauppapolitiikan ajankohtaiset kysymykset

 Uusimmat U-kirjelmät

U 53/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CESSDA ERIC -konsortioon liittyminen)
U 54/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EU-OPENSCREEN ERIC -konsortioon liittyminen)
U 55/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaiseksi yksilölliseksi eläketuotteeksi
U 50/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (puolustusteollinen kehittämisohjelma)
U 51/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden tuonnin valvonta)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 51/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista ("kyberturvallisuusasetus")
TS 49/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa
TS 50/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta
TS 48/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle
TS 47/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä