Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

EU-asiat eduskunnassa

eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuressa valiokunnassa kuultavina ministerit Terho ja Orpohttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuressa-valiokunnassa-kuultavina-ministerit-Terho-ja-Orpo.aspxSuuressa valiokunnassa kuultavina ministerit Terho ja Orpo2018-11-09T12:50:00Z
Komission varapuheenjohtaja Dombrovskis suuren valiokunnan vieraanahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Dombrovskis_suuri_valiokunta.aspxKomission varapuheenjohtaja Dombrovskis suuren valiokunnan vieraana2018-11-09T10:00:00Z
Suuri valiokunta keskusteli EU-komission pääneuvottelija Barnierin kanssa Brexitistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Barnier_suuri_valiokunta.aspxSuuri valiokunta keskusteli EU-komission pääneuvottelija Barnierin kanssa Brexitistä2018-11-07T12:10:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 91/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen aseman vahvistamisesta EU:n päätöksenteossa; sääntelyn toimivuus
E 92/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2019 työohjelma
E 93/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019-30.6.2020 (ns. trion ohjelma)
E 94/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017
E 95/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Euroopan ja Aasian välisiä yhteyksiä koskeva strategia

 Uusimmat U-kirjelmät

U 98/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
U 93/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)
U 94/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, EURATOM) N:O 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä
U 95/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurooppalainen raja- ja merivartiosto)
U 96/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 124/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta
TS 125/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu teksti)
TS 126/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
TS 127/2018 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta
TS 123/2018 vp
COM(2018) 646 Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista itkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 EU-toimijoita

 EU-tiedonlähteitä

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Ajankohtaista EU:n Aasia-suhteissahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-Aasia-suhteissa.aspxAjankohtaista EU:n Aasia-suhteissa2018-10-26T08:42:54Z
EU:n biotalousstrategiahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-biotalousstrategia.aspxEU:n biotalousstrategia2018-10-19T08:20:00Z
Ajankohtaista EU:n Afrikka-suhteissahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-Afrikka-suhteissa.aspxAjankohtaista EU:n Afrikka-suhteissa2018-10-05T06:55:00Z
EU:n turvallisuusunionin tilannekatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-turvallisuusunionin-tilannekatsaus.aspxEU:n turvallisuusunionin tilannekatsaus2018-09-21T08:25:00Z
Syksyn 2018 ajankohtaiset EU-asiathttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Syksyn-2018-ajankohtaiset-EU-asiat.aspxSyksyn 2018 ajankohtaiset EU-asiat2018-09-14T07:50:00Z

 Brysselin asiantuntija Twitterissä