eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Puhtaan energian paketti ja päästökauppadirektiivi puhuttivat suurta valiokuntaahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhtaan-energian-paketti-paastokauppadirektiivi-suuri-valiokunta.aspxPuhtaan energian paketti ja päästökauppadirektiivi puhuttivat suurta valiokuntaa2017-02-24T13:15:00Z
EU:n toimielinten tuleva kehityshttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-toimielinten-tuleva-kehitys.aspxEU:n toimielinten tuleva kehitys2017-02-24T07:30:00Z
Veronkiertoa torjuva direktiivi ja Kreikan tilanne esillä suuressa valiokunnassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/veronkierto-direktiivi-kreikka-suuri-valiokunta.aspxVeronkiertoa torjuva direktiivi ja Kreikan tilanne esillä suuressa valiokunnassa2017-02-17T13:35:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

EU:n toimielinten tuleva kehityshttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-toimielinten-tuleva-kehitys.aspxEU:n toimielinten tuleva kehitys2017-02-24T07:30:00Z
EU:n poliittisten voimasuhteiden viimeaikainen kehityshttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-poliittiset-suhteet-viimeaikainen-kehitys.aspxEU:n poliittisten voimasuhteiden viimeaikainen kehitys2017-02-17T07:20:00Z
EU:n maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-maatalouden-ajankohtaiskatsaus.aspxEU:n maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsaus2017-02-10T08:20:00Z
EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman täytäntöönpanohttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eu-kiertotalous-toimeenpano.aspxEU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman täytäntöönpano2017-02-03T07:20:00Z
EU:n talousarviokysymysten ajankohtaiskatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eu-talousarvio-ajankohtaista.aspxEU:n talousarviokysymysten ajankohtaiskatsaus2017-01-27T07:45:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 12/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE; Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille EU:n työterveys- ja työturvallisuuslaisäädännön uudistaminen
E 11/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle henkilötietojen vaihtamisesta ja suojaamisesta globalisoituneessa maailmassa
E 10/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta
E 9/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
E 8/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan datavetoisen talouden rakentamisesta

 Uusimmat U-kirjelmät

U 20/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Myanmarin välisen investointisuojasopimuksen neuvottelemisesta (Myanmarin kanssa tehtävä investointisuojasopimus)
U 21/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Schengenin tietojärjestelmän (SIS) muuttamisesta
U 22/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksien muuttamisesta (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen)
U 19/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta
U 14/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä (keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetus)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 7/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta
TS 6/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)
TS 5/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)
TS 4/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi
TS 3/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä