eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuressa valiokunnassa esillä TTIP-sopimusneuvottelut, kehitysasioita sekä Kreikan tilannehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_04052016.aspxSuuressa valiokunnassa esillä TTIP-sopimusneuvottelut, kehitysasioita sekä Kreikan tilanne2016-05-04T10:55:00Z
Suuressa valiokunnassa asedirektiivin muuttaminen sekä kuultavana komissaari Malmströmhttps://www.eduskunta.fi/EN/tiedotteet/Pages/SuV_22042016.aspxSuuressa valiokunnassa asedirektiivin muuttaminen sekä kuultavana komissaari Malmström2016-04-22T11:50:00Z
Suuressa valiokunnassa asedirektiivin muuttaminen sekä kuultavana komissaari Malmströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/SuV_22042016.aspxSuuressa valiokunnassa asedirektiivin muuttaminen sekä kuultavana komissaari Malmström2016-04-22T11:50:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

EU:n arktinen politiikkahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-arktinen-politiikka.aspxEU:n arktinen politiikka2016-05-04T07:30:00Z
Euroopan turvallisuusunionihttps://www.eduskunta.fi/EN/tiedotteet/Pages/Euroopan-turvallisuusunioni.aspxEuroopan turvallisuusunioni2016-04-29T07:00:00Z
Euroopan turvallisuusunionihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Euroopan-turvallisuusunioni.aspxEuroopan turvallisuusunioni2016-04-29T07:00:00Z
EU:n veronkierron vastaisten toimien eteneminenhttps://www.eduskunta.fi/EN/tiedotteet/Pages/EU_katsaus_220416.aspxEU:n veronkierron vastaisten toimien eteneminen2016-04-22T05:10:00Z
EU:n veronkierron vastaisten toimien eteneminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_220416.aspxEU:n veronkierron vastaisten toimien eteneminen2016-04-22T05:10:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 35/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen sopimus henkilötietojen suojasta kun kyseisiä tietoja siirretään ja käsitellään rikosten, mukaan lukien terrorismi, ennalta estämistä, paljastamista ja selvittämistä varten sekä syytetoimia varten (EU-USA tietosuojasopimus)
E 34/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kansainvälinen toiminta mikrobilääkeresistenssin torjunnassa
E 33/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto henkilötietojen siirrosta EU:n ja Yhdysvaltojen välillä
E 32/2016 vp
Valtioneuvoston selvistys: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen oikeudellinen tarkastus
E 31/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi ja laillisten maahanpääsyväylien kehittämiseksi

 Uusimmat U-kirjelmät

U 19/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta (lannoitevalmisteasetus)
U 17/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta
U 18/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen EU 994/2010 kumoamisesta
U 16/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (lähetettyjen työntekijöiden direktiivin muutosdirektiivi)
U 15/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen ammattipätevyyksien tunnustaminen)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 21/2016 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta
TS 22/2016 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta
TS 20/2016 vp
Ehdotus : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta
TS 19/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta
TS 18/2016 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä