eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuren valiokunnan pääaiheena muuttoliike, kuultavina pääministeri Sipilä sekä ministerit Lindström ja Orpo https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_27.11.2015.aspxSuuren valiokunnan pääaiheena muuttoliike, kuultavina pääministeri Sipilä sekä ministerit Lindström ja Orpo 2015-11-27T13:45:00Z
Suuressa valiokunnassa pääministeri Sipilä sekä tulevien EU:n ministerikokousten kuulemisiahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_20.11._iltapv.aspxSuuressa valiokunnassa pääministeri Sipilä sekä tulevien EU:n ministerikokousten kuulemisia2015-11-20T13:20:00Z
Suuri valiokunta kuuli ministeri Orpoa ylimääräisestä oikeus- ja sisäasiainneuvostostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_20.11._aamupv.aspxSuuri valiokunta kuuli ministeri Orpoa ylimääräisestä oikeus- ja sisäasiainneuvostosta2015-11-20T08:25:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

EMU:n tulevaisuus: viiden puheenjohtajan raportin toimeenpanohttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_27.11.2015.aspxEMU:n tulevaisuus: viiden puheenjohtajan raportin toimeenpano2015-11-27T06:00:00Z
Ajankohtaista EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikoistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_20.11.2015.aspxAjankohtaista EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikoista2015-11-20T06:00:00Z
Ajankohtaista EU:n tietosuojasääntelystähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_13.11.2015.aspxAjankohtaista EU:n tietosuojasääntelystä2015-11-13T06:08:50Z
EU:n sisämarkkinastrategiahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-sisämarkkinastrategia.aspxEU:n sisämarkkinastrategia2015-11-06T08:10:00Z
Euroopan komission työohjelma 2016https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Euroopan-komission-työohjelma-2016.aspxEuroopan komission työohjelma 20162015-10-30T09:11:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 75/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014
E 74/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Neuvottelumandaatin antaminen komissiolle aloittaa neuvottelut sopimusten tekemiseksi EU:n sekä Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä kyseisten valtioiden osallistumisesta neuvoston ns. Prüm-päätökseen (2008/615/YOS) ja Prüm-päätöksen täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen (2008/616/YOS) ja sen liitteen tiettyihin säännöksiin koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
E 73/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; liikenne; E-kirje komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ajoneuvojen teknisiä vaatimuksia koskevan Genevessä vuonna 1958 tehdyn ns. E-sääntösopimuksen muuttamisesta
E 71/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n laajentuminen; komission laajentumispaketti 2015
E 72/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma

 Uusimmat U-kirjelmät

U 20/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (vakavaraisuusasetus)
U 19/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (arvopaperistaminen)
U 18/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 muuttamisesta
U 17/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin muuttaminen)
U 14/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kriisitilanteen siirtomekanismin perustamisesta

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 10/2015 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta
TS 8/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta
TS 9/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta
TS 6/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kriisitilanteen siirtomekanismin perustamisesta sekä kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 muuttamisesta
TS 7/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon laatimisesta kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU soveltamista varten ja direktiivin 2013/32/EU muuttamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä