eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuren valiokunnan pääteemoina EU:n muuttoliiketilanne ja raideliikenteen avaaminen kilpailullehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_2.10.2015.aspxSuuren valiokunnan pääteemoina EU:n muuttoliiketilanne ja raideliikenteen avaaminen kilpailulle2015-10-02T13:40:00Z
Suuressa valiokunnassa esillä EU:n muuttoliiketilanne, vuoden 2016 kalastuskiintiöt, pankkien kriisinratkaisurahaston rahoitus sekä kilpailukykyasiathttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_25.9.2015.aspxSuuressa valiokunnassa esillä EU:n muuttoliiketilanne, vuoden 2016 kalastuskiintiöt, pankkien kriisinratkaisurahaston rahoitus sekä kilpailukykyasiat2015-09-25T12:50:00Z
Suuressa valiokunnassa pääministeri Sipilä ja sisäministeri Orpo tulevista muuttoliikeaiheisista EU-kokouksistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_18.9.2015.aspxSuuressa valiokunnassa pääministeri Sipilä ja sisäministeri Orpo tulevista muuttoliikeaiheisista EU-kokouksista2015-09-18T12:10:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

EU:n jatkotoimet pakolaiskriisin ratkaisemiseksihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_2.10.2015.aspxEU:n jatkotoimet pakolaiskriisin ratkaisemiseksi2015-10-02T05:38:33Z
Ajankohtaista kasvun ja työllisyyden edistämisestä EU:ssahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_25.9.2015.aspxAjankohtaista kasvun ja työllisyyden edistämisestä EU:ssa2015-09-25T05:20:00Z
Ajankohtaista EU:n varainkäytöstähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_11.9.2015.aspxAjankohtaista EU:n varainkäytöstä2015-09-11T05:20:00Z
Syksyn 2015 ajankohtaiset EU-asiathttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_4.9.2015.aspxSyksyn 2015 ajankohtaiset EU-asiat2015-09-04T05:50:00Z
Energiaunionin toimeenpanohttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_17.7.2015.aspxEnergiaunionin toimeenpano2015-07-17T06:20:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 53/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Asedirektiivin muuttaminen
E 52/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotukset asetuksiksi komission delegoitujen asetusten (EU) N:o 639/2014 ja (EU) N:o 640/2014 sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 muuttamiseksi (EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen)
E 51/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vuotta 2015 koskeva lisätalousarvioesitys nro 7
E 49/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta, joka koskee vähiten kehittyneiden WTO:n jäsenmaiden pyyntöä saada pidennys teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS) 66 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ajanjaksoon farmaseuttisia tuotteita koskevien tiettyjen velvoitteiden osalta sekä poikkeuslupa kyseisen sopimuksen 70 artiklan 8 ja 9 kohdassa tarkoitetuista velvollisuuksista
E 50/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä

 Uusimmat U-kirjelmät

U 15/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n yhteisestä turvallisten alkuperämaiden luettelosta
U 14/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kriisitilanteen siirtomekanismin perustamisesta
U 16/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi väliaikaisten toimenpiteiden perustamisesta kansainvälisen suojelun alalla Italian ja Kreikan tukemiseksi
U 17/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin muuttaminen)
U 12/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Eurojustin ja Montenegron välisestä yhteistyösopimuksesta

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 6/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kriisitilanteen siirtomekanismin perustamisesta sekä kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 muuttamisesta
TS 7/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon laatimisesta kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU soveltamista varten ja direktiivin 2013/32/EU muuttamisesta
TS 5/2015 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi
TS 4/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta
TS 3/2015 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä