eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Palauttamispolitiikan tehostaminen ja muuttoliikepolitiikan toimeenpano suuren valiokunnan aiheinahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/palauttamispolitiikan-tehostaminen-maahanmuuttopolitiikka-suuri-valiokunta.aspxPalauttamispolitiikan tehostaminen ja muuttoliikepolitiikan toimeenpano suuren valiokunnan aiheina2017-03-24T13:20:00Z
Britannian EU-eroneuvottelujen lähtötilannehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Britannian-EU-eroneuvotteluiden-lahtotilanne.aspxBritannian EU-eroneuvottelujen lähtötilanne2017-03-24T07:10:00Z
Komissaari Katainen keskusteli kansanedustajien kanssa taloudesta ja EU:n tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Katainen-suuri-valiokunta-valtiovarainvaliokunta-EUn-tulevaisuus.aspxKomissaari Katainen keskusteli kansanedustajien kanssa taloudesta ja EU:n tulevaisuudesta2017-03-23T11:55:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Britannian EU-eroneuvottelujen lähtötilannehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Britannian-EU-eroneuvotteluiden-lahtotilanne.aspxBritannian EU-eroneuvottelujen lähtötilanne2017-03-24T07:10:00Z
Euroopan turvallisuusunionin tilannekatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Euroopan-turvallisuusunionin-tilannekatsaus.aspxEuroopan turvallisuusunionin tilannekatsaus2017-03-17T07:00:00Z
Ajankohtaista EU:n muuttoliikepolitiikastahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-muuttoliikepolitiikasta.aspxAjankohtaista EU:n muuttoliikepolitiikasta2017-03-10T08:30:00Z
Komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Komission-valkoinen-kirja-euroopan-tulevaisuudesta.aspxKomission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta2017-03-03T08:20:00Z
EU:n toimielinten tuleva kehityshttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-toimielinten-tuleva-kehitys.aspxEU:n toimielinten tuleva kehitys2017-02-24T07:30:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 17/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; tieliikenne; Vallettan julistus tieliikenneturvallisuuden parantamisesta
E 18/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto palauttamisesta
E 16/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Oikeus- ja sisäasioiden alan EU-tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen
E 15/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2016
E 14/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle

 Uusimmat U-kirjelmät

U 29/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta
U 30/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (ilmoitusmenettelydirektiivi)
U 31/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asetuksella (palvelukorttiasetus) käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta (eurooppalainen palvelukortti)
U 32/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen)
U 26/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalla komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin janeuvoston asetukseksi (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 15/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta
TS 16/2017 vp
Ehdotus:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta
TS 13/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sähkön sisämarkkinoista
TS 14/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)
TS 12/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä