eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta: Julkisen talouden suunnitelman arvioinnissa on huomioitava yhteys EU:n talouspolitiikan ohjausjaksoonhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-julkisen-talouden-suunnitelma-EU-ohjausjakso.aspxSuuri valiokunta: Julkisen talouden suunnitelman arvioinnissa on huomioitava yhteys EU:n talouspolitiikan ohjausjaksoon2017-05-19T12:00:00Z
Suuri valiokunta arvioi Kreikan tukiohjelman väliarvion hyväksymistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kreikka-tukiohjelma-valiarvio.aspxSuuri valiokunta arvioi Kreikan tukiohjelman väliarvion hyväksymistä2017-05-19T12:00:00Z
EU:n Afrikka-kumppanuushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-Afrikka-kumppanuus.aspxEU:n Afrikka-kumppanuus

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

EU:n Afrikka-kumppanuushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-Afrikka-kumppanuus.aspxEU:n Afrikka-kumppanuus
Komission pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnastahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/komissio-pohdinta-asiakirja-globalisaation-hallinta.aspxKomission pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta2017-05-12T07:25:00Z
Britannian EU-eroneuvottelujen tilannekatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Britannia-brexit-neuvottelut-tilannekatsaus.aspxBritannian EU-eroneuvottelujen tilannekatsaus2017-05-05T06:15:00Z
Ajankohtaista EU:n sosiaalisesta ulottuvuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EU-sosiaalinen-ulottuvuus.aspxAjankohtaista EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta2017-04-28T07:05:00Z
EU ja oikeusvaltioperiaatehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-ja-oikeusvaltioperiaate.aspxEU ja oikeusvaltioperiaate2017-04-21T08:15:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 39/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2017
E 38/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tietovirrat kauppasopimuksissa; komission konseptipaperi
E 37/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä
E 36/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta
E 35/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA/Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen, asetuksen 216/2013 muuttaminen

 Uusimmat U-kirjelmät

U 33/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia koskevaksi direktiiviksi (toimivaltadirektiivi)
U 31/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asetuksella (palvelukorttiasetus) käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta (eurooppalainen palvelukortti)
U 29/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta
U 30/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (ilmoitusmenettelydirektiivi)
U 32/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 23/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS niiden edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoita ja niihin liittyviä aloja koskevia tietoja
TS 22/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta
TS 21/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi
TS 18/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta
TS 19/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä