Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

EU-asiat eduskunnassa

eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli talous- ja rahoitusasioiden käsittelystä EU:ssa sekä informaatiovaikuttamisestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-ecofin-disinformaatio.aspxSuuri valiokunta keskusteli talous- ja rahoitusasioiden käsittelystä EU:ssa sekä informaatiovaikuttamisesta2019-01-18T13:30:00Z
Ajankohtaista EU:n ilmastopolitiikassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-ilmastopolitiikassa.aspxAjankohtaista EU:n ilmastopolitiikassa2018-12-20T08:20:00Z
Pääministeri Sipilä valiokuntien yhteiskuulemisessa pidetyistä EU-huippukokouksistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Paaministeri-Sipila-valiokuntien-yhteiskuulemisessa-pidetyista-EU-huippukokouksista.aspxPääministeri Sipilä valiokuntien yhteiskuulemisessa pidetyistä EU-huippukokouksista2018-12-19T07:55:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 107/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus
E 105/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; EU:n yleinen tietosuoja-asetus; kolmansien maiden tietosuojan riittävyyttä koskevat päätökset
E 106/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta
E 104/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto koskien toimia hormonitoimintaa häiritseviin kemikaaleihin liittyvien riskien vähentämiseksi
E 102/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

 Uusimmat U-kirjelmät

U 102/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta
U 101/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi)
U 99/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Eurojustin ja Georgian välisestä yhteistyösopimuksesta
U 100/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin
U 98/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 138/2018 vp
Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta
TS 139/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] muuttamisesta
TS 135/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä
TS 136/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista
TS 137/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 EU-toimijoita

 EU-tiedonlähteitä

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Ajankohtaista EU:n ilmastopolitiikassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-ilmastopolitiikassa.aspxAjankohtaista EU:n ilmastopolitiikassa2018-12-20T08:20:00Z
EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden edistyminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_20181214.aspxEU:n digitaalisten sisämarkkinoiden edistyminen2018-12-14T11:15:00Z
Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) syventämisen eteneminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EMU-syventamisen-eteneminen.aspxEuroopan talous- ja rahaliiton (EMU) syventämisen eteneminen2018-12-07T14:40:00Z
Ajankohtaista EU:n terveyspolitiikassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-terveyspolitiikassa.aspxAjankohtaista EU:n terveyspolitiikassa2018-11-16T07:45:00Z
Ajankohtaista EU:n Aasia-suhteissahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-Aasia-suhteissa.aspxAjankohtaista EU:n Aasia-suhteissa2018-10-26T08:42:54Z

 Brysselin asiantuntija Twitterissä