Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

EU-asiat eduskunnassa

eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Pääministeri Sipilä valiokuntien yhteiskuulemisessa epävirallisesta päämieskokouksesta https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Yhteiskuuleminen_pmiSipilä_20180919.aspxPääministeri Sipilä valiokuntien yhteiskuulemisessa epävirallisesta päämieskokouksesta 2018-09-19T07:50:00Z
Parlamenttien välinen Artikla 13 -konferenssi kokoontui Wienissähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/artikla-13-wien.aspxParlamenttien välinen Artikla 13 -konferenssi kokoontui Wienissä2018-09-18T12:00:00Z
Suuressa valiokunnassa esillä EU:n tulevan rahoituskehyksen painopisteet https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuressa-valiokunnassa-esillä-EUn-tulevan-rahoituskehyksen-painopisteet-.aspxSuuressa valiokunnassa esillä EU:n tulevan rahoituskehyksen painopisteet 2018-09-14T11:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 75/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021-2027
E 74/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2019
E 73/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission ja ulko-ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan mandaattiehdotus neuvostolle laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta Uzbekistanin tasavallan kanssa
E 72/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta rasvattoman maitojauheen oston määrällisen rajoituksen osalta
E 71/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2017 vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2017 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus

 Uusimmat U-kirjelmät

U 87/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista sekä ehdotuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan pääoman korvaamisesta jäljelle jäävien jäsenvaltioiden merkitsemällä pääomalla (Euroopan investointipankin perussääntö)
U 85/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
U 86/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta sekä komission ehdotuksesta valtiosopimukseksi vakautustukirahaston rahoitusosuuksien siirtämisestä
U 84/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (ympäristöraportointiasetus)
U 83/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan puolustusrahasto)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 122/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä
TS 120/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta
TS 121/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta
TS 119/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta
TS 117/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 EU-toimijoita

 EU-tiedonlähteitä

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Syksyn 2018 ajankohtaiset EU-asiathttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Syksyn-2018-ajankohtaiset-EU-asiat.aspxSyksyn 2018 ajankohtaiset EU-asiat2018-09-14T07:50:00Z
Brexit-neuvottelujen tilannekatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/brexit_neuvottelujen_tilannekatsaus.aspxBrexit-neuvottelujen tilannekatsaus2018-07-20T07:40:00Z
Ajankohtaista EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa kesällä 2018https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista_EUn_energia_ja_ilmastopolitiikassa_kesalla_2018.aspxAjankohtaista EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa kesällä 20182018-07-13T07:45:00Z
Ajankohtaista EU:n muuttoliikepolitiikassa kesällä 2018https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/ajankohtaista_EUn_muuttoliikepolitiikassa.aspxAjankohtaista EU:n muuttoliikepolitiikassa kesällä 20182018-07-06T07:05:00Z
EU:n ulkoiset politiikat 2021-2027https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-ulkoiset-politiikat-2021-27.aspxEU:n ulkoiset politiikat 2021-20272018-06-29T07:05:00Z

 Brysselin asiantuntija Twitterissä