Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen valvonta


Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VN 4/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Berner)
VN 3/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko ja Virolainen)
VNS 8/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 4/2019 vp
Kirjallinen kysymys tulevien tietoverkkojen turvallisuudesta
KK 3/2019 vp
Kirjallinen kysymys sanan- ja mielipiteenvapaudesta
KK 2/2019 vp
Kirjallinen kysymys äänioikeuden toteutumisesta varusmiespalveluksen aikana
KK 1/2019 vp
Kirjallinen kysymys Turun saariston postinjakelun heikentämisestä
KK 704/2018 vp
Kirjallinen kysymys ulkopuolisen selvityksen tekemisestä poliisin hallintorakenteen muutoksesta

 Lisää tietoa