hallituksen_valvonta4_20150615.jpg

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 3/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko
VNS 2/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
VN 1/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner ja Mykkänen)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 161/2017 vp
Kirjallinen kysymys ennakkoperintärekisteriin pääsyn avoimuudesta
KK 160/2017 vp
Kirjallinen kysymys perheellisen opintotuesta opintotukiuudistuksessa
KK 159/2017 vp
Kirjallinen kysymys sisäilmasairauksien ennaltaehkäisystä ja altistuneiden hoidon yhdenmukaisuudesta
KK 158/2017 vp
Kirjallinen kysymys koulutustakuusta ja vaikeasti vammaisten nuorten koulutuksesta
KK 157/2017 vp
Kirjallinen kysymys henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta koituvien kustannusten korvaamisesta
KK 156/2017 vp
Kirjallinen kysymys oleskelulupapäätösten uudelleentarkastelusta
KK 155/2017 vp
Kirjallinen kysymys tiedustelutoiminnan resursseista
KK 154/2017 vp
Kirjallinen kysymys koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista ja tarvittavista toimenpiteistä
KK 153/2017 vp
Kirjallinen kysymys lapsen saaman perinnön vaikutuksesta ruokakunnan toimeentulotukeen
KK 152/2017 vp
Kirjallinen kysymys Parikkalan rajanylityspaikan kehittämisestä ja kansainvälistämisestä

 Lisää tietoa