hallituksen_valvonta.gif

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 7/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
VN 3/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Sipilä ja Saarikko)
VNT 1/2017 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 575/2017 vp
Kirjallinen kysymys sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten palvelussuhdeturvasta
KK 574/2017 vp
Kirjallinen kysymys seksuaalisen häirinnän käsitteen laajentamisesta rikoslaissa
KK 573/2017 vp
Kirjallinen kysymys maapallon tulevaisuudesta
KK 572/2017 vp
Kirjallinen kysymys turvesoiden lupamenettelyjen sujuvoittamisesta turpeen moninaiskäytön edistämiseksi
KK 571/2017 vp
Kirjallinen kysymys seksuaalisen väkivallan torjunnasta
KK 570/2017 vp
Kirjallinen kysymys ammatillisten opettajien töiden siirtämisestä kouluohjaajille
KK 569/2017 vp
Kirjallinen kysymys vanhusasiavaltuutetun toimen perustamisesta
KK 568/2017 vp
Kirjallinen kysymys kolmannen juridisen sukupuolen käyttöönotosta
KK 567/2017 vp
Kirjallinen kysymys opettajien virkavapaiden myöntämisestä kansainvälisiin koulutustehtäviin
KK 566/2017 vp
Kirjallinen kysymys teiden kunnossapidon parantamisesta

 Lisää tietoa