hallituksen_valvonta4_20150615.jpg

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNT 1/2017 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta
VNS 6/2017 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
VN 2/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Leppä, Terho ja Häkkänen)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 284/2017 vp
Kirjallinen kysymys YK:n ydinaseet kieltävästä sopimuksesta
KK 282/2017 vp
Kirjallinen kysymys kerrostalojen julkisivusaneerausten paloturvallisuudesta
KK 281/2017 vp
Kirjallinen kysymys viestintäteknologian turvallisesta käytöstä
KK 280/2017 vp
Kirjallinen kysymys aseviennistä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Saudi-Arabiaan
KK 279/2017 vp
Kirjallinen kysymys elintarvikevalvonnan tarkoituksenmukaisuudesta
KK 278/2017 vp
Kirjallinen kysymys Taiteilija-allianssimallin luomisesta Suomeen
KK 277/2017 vp
Kirjallinen kysymys Neuvostoliiton partisaani-iskuista Suomessa
KK 276/2017 vp
Kirjallinen kysymys Maahanmuuttovirastossa asioimisesta saatavan todistuksen maksullisuudesta
KK 275/2017 vp
Kirjallinen kysymys säätiöiden pääomasijoittamisen helpottamisesta
KK 274/2017 vp
Kirjallinen kysymys halkiopotilaiden laadukkaan hoidon tasa-arvoisuudesta

 Lisää tietoa