hallituksen_valvonta4_20150615.jpg

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 3/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko
VNS 2/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
VN 1/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner ja Mykkänen)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 124/2017 vp
Kirjallinen kysymys nimitysprosessien avoimuudesta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen yhteydessä
KK 123/2017 vp
Kirjallinen kysymys pääomasijoitusmuotoisista metsärahastoista
KK 122/2017 vp
Kirjallinen kysymys liputusaikojen sääntelyn purkamisesta
KK 121/2017 vp
Kirjallinen kysymys kolmannen sektorin palkkatukimäärärahojen loppumisesta Pohjois-Pohjanmaalla
KK 118/2017 vp
Kirjallinen  kysymys sähkömarkkinalain  mukaisesta  vakiokorvauksesta
KK 117/2017 vp
Kirjallinen kysymys valtion talousarvion kansainvälistä kehitysyhteistyötä koskevan informaation vähentymisestä
KK 116/2017 vp
Kirjallinen kysymys mielenosoitusten keston rajaamisesta
KK 115/2017 vp
Kirjallinen kysymys rintamasotilastunnuksen saamisesta vuonna 1926 syntyneille
KK 114/2017 vp
Kirjallinen kysymys työsuojelutoiminnasta ja työsuojelulain joustavammasta tulkinnasta
KK 113/2017 vp
Kirjallinen kysymys teiden talvikunnossapidosta

 Lisää tietoa