Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen valvonta


Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 1/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VN 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne sekä ministerit Kiuru ja Marin)
VN 1/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne ja ministerit Lintilä, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Leppä, Saarikko, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Marin, Skinnari, Kulmuni, Harakka, Mikkonen ja Ohisalo)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 53/2019 vp
Kirjallinen kysymys Tornionjoen lohikuolemien syyn selvittämisestä
KK 52/2019 vp
Kirjallinen kysymys nopeusrajoituksen ilmoittamisesta automaattisen nopeusvalvonnan yhteydessä sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta
KK 51/2019 vp
Kirjallinen kysymys sähköpotkulautojen turvallisuudesta
KK 50/2019 vp
Kirjallinen kysymys kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöiden lakiin perustuvasta velvollisuudesta tehdä tilitys hallinnassaan olleista toisen varoista
KK 49/2019 vp
Kirjallinen kysymys vanhusten  ja  pitkäaikaishoidossa  olevien asiakkaiden ulkoiluttamisen toteutumisesta

 Lisää tietoa