Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen valvonta

hallituksen_valvonta.gif

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 7/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä
VNT 2/2018 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
VNS 6/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 564/2018 vp
Kirjallinen kysymys alaikäisiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin reagoinnista
KK 563/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kelan toiminnasta ja kilpailutuksista
KK 562/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kelan tulkkauspalveluissa ilmenneistä ongelmista
KK 561/2018 vp
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 471/2018 vp Senaatti-kiinteistöjen vuokrajärjestelmän sopimusoikeudellisesta pohjasta
KK 560/2018 vp
Kirjallinen kysymys massarikosten tutkinnasta

 Lisää tietoa