Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen valvonta

hallituksen_valvonta.gif

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 4/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VNS 3/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa
VNS 2/2018 vp
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 361/2018 vp
Kirjallinen kysymys kunnan ja TE-toimiston yhteistyön kehittämisestä Juuassa
KK 360/2018 vp
Kirjallinen kysymys Saaristomeren kuhakannan turvaamisesta
KK 359/2018 vp
Kirjallinen kysymys kaivoslain uudistamisen arvioinnista
KK 358/2018 vp
Kirjallinen kysymys afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämisestä
KK 357/2018 vp
Kirjallinen kysymys aurinkosähkön myynnistä kotitalouksille

 Lisää tietoa