hallituksen_valvonta4_20150615.jpg

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VN 2/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Leppä, Terho ja Häkkänen)
VNS 5/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VNS 4/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 222/2017 vp
Kirjallinen kysymys kivunlievityksestä karjuporsaiden kastraatiossa uudessa eläinsuojelulaissa
KK 221/2017 vp
Kirjallinen kysymys pääteiden liittymien kunnosta huolehtimisesta
KK 220/2017 vp
Kirjallinen kysymys EU-komission neuvotteluista Marokon kanssa Länsi-Saharan käsittävästä kauppasopimuksesta
KK 219/2017 vp
Kirjallinen kysymys Tampereen uuden yliopiston säätiöhallituksen valinnasta ja yliopistojen itsehallinto-oikeuden rajaamisesta
KK 218/2017 vp
Kirjallinen kysymys työttömyysturvaa saavien mahdollisuudesta omaehtoiseen opiskeluun
KK 217/2017 vp
Kirjallinen kysymys terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kokoonpanosta
KK 216/2017 vp
Kirjallinen kysymys EU:n uusiutuvan energian direktiivin ja sähkömarkkinadirektiivin mukaisista energiayhteisöistä
KK 215/2017 vp
Kirjallinen kysymys ehkäisypalveluiden järjestämisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa
KK 214/2017 vp
Kirjallinen kysymys työolosuhteiden järjestelytuen poistamisesta
KK 213/2017 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämisestä

 Lisää tietoa