hallituksen_valvonta4_20150615.jpg

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 3/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko
VNS 2/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
VN 1/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner ja Mykkänen)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 54/2017 vp
Kirjallinen kysymys poliisipalveluiden saatavuudesta Satakunnassa
KK 53/2017 vp
Kirjallinen kysymys rajavyöhykelupien myöntämisestä marjastukseen
KK 52/2017 vp
Kirjallinen kysymys mineraalien louhinnan korvauksista yhteiskunnalle
KK 51/2017 vp
Kirjallinen kysymys TE-toimistojen ja yksityisten työllisyyspalveluyritysten vastuunjaosta
KK 50/2017 vp
Kirjallinen kysymys hypokoirien rinnastamisesta muihin avustajakoiriin
KK 49/2017 vp
Kirjallinen kysymys aurinkoenergian käytön edistämisestä Aurinkoatlas-tietopalvelulla
KK 48/2017 vp
Kirjallinen kysymys mielentilatutkimuksista
KK 47/2017 vp
Kirjallinen kysymys perhehoitolain vaikutuksista
KK 46/2017 vp
Kirjallinen kysymys mopoautojen turvattomuudesta ja niiden korvaamisesta nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla
KK 45/2017 vp
Kirjallinen kysymys ahmojen metsästyksestä

 Lisää tietoa