hallituksen_valvonta.gif

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VN 1/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Orpo, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Lindström, Berner, Mykkänen, Lintilä, Leppä, Terho, Häkkänen ja Saarikko)
VNS 7/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
VN 3/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Sipilä ja Saarikko)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 38/2018 vp
Kirjallinen kysymys vastaanottokeskuksissa asuvien turvapaikanhakijalasten oikeusturvasta
KK 37/2018 vp
Kirjallinen kysymys Imatran ammattikorkeakouluyksiköiden lakkauttamisesta
KK 36/2018 vp
Kirjallinen kysymys puhelinmarkkinoinnin pelisäännöistä
KK 35/2018 vp
Kirjallinen kysymys kansalaisten turvallisuudentunteesta susikannan kasvaessa
KK 34/2018 vp
Kirjallinen kysymys median objektiivisuudesta Suomessa
KK 33/2018 vp
Kirjallinen kysymys sähkölaitepaloja ehkäisevien turvalaitteiden saattamisesta pakollisiksi
KK 32/2018 vp
Kirjallinen kysymys Suomen lausunnosta yleiskommenttiluonnoksen KP-sopimuksen 6 artiklasta (oikeus elämään)
KK 31/2018 vp
Kirjallinen kysymys Maahanmuuttoviraston toiminnan laillisuustarkastuksesta ja turvapaikkalainsäädännön tiukennusten vaikutuksista turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksiin
KK 30/2018 vp
Kirjallinen kysymys suomalaisen musiikkituotannon rahoituksesta
KK 29/2018 vp
Kirjallinen kysymys Metsähallitus Metsätalous Oy:n hankinnoista

 Lisää tietoa