hallituksen_valvonta.gif

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 1/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022
VN 2/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Vehviläinen ja Virolainen)
VN 1/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Orpo, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Lindström, Berner, Mykkänen, Lintilä, Leppä, Terho, Häkkänen ja Saarikko)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 157/2018 vp
Kirjallinen kysymys kuntoutuspsykoterapiapalveluiden turvaamisesta
KK 156/2018 vp
Kirjallinen kysymys Espanjan tiedustelupalvelu CNI:n toiminnasta EU:n alueella
KK 155/2018 vp
Kirjallinen kysymys eläinperäisten tuotteiden nimien käytön kieltämisestä kasvisruokien myynnissä ja markkinoinnissa
KK 154/2018 vp
Kirjallinen kysymys rakennusten kuntotarkastajien pätevyysvaatimuksista
KK 153/2018 vp
Kirjallinen kysymys varattomuustodistuksen saamisesta ilman ulosoton vireillepanoa
KK 152/2018 vp
Kirjallinen kysymys diabeetikoiden vapaaehtoisen asepalveluksen äkillisestä keskeyttämisestä
KK 151/2018 vp
Kirjallinen kysymys hoivatyön olosuhteista
KK 150/2018 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta
KK 149/2018 vp
Kirjallinen kysymys yleisestä varaamisrekisteristä
KK 148/2018 vp
Kirjallinen kysymys poliisin koulutusmäärien lisäämisestä

 Lisää tietoa