hallituksen_valvonta4_20150615.jpg

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 7/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
VN 3/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Sipilä ja Saarikko)
VNT 1/2017 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 441/2017 vp
Kirjallinen kysymys ammatillisesta koulutuksesta
KK 440/2017 vp
Kirjallinen kysymys henkilötodistuksen myöntämisestä toimeentulotukiasiakkaan alaikäiselle lapselle
KK 439/2017 vp
Kirjallinen kysymys alkoholin matkustajatuonnin valvonnan tasosta Helsingin satamissa sekä Tullin toiminnan turvaamisesta
KK 438/2017 vp
Kirjallinen kysymys asunnottomuuden hoidosta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen
KK 437/2017 vp
Kirjallinen kysymys maatalousyrittäjien lisääntyneiden itsemurhien ehkäisemisestä
KK 436/2017 vp
Kirjallinen kysymys talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten asettamisperusteiden tarkentamisesta tai muuttamisesta
KK 435/2017 vp
Kirjallinen kysymys rinnakkaisvalmisteiden ja biosimilaarien tehokkaammasta hyödyntämisestä
KK 434/2017 vp
Kirjallinen kysymys opiskelijoiden toimeentulosta ja tulorajoista
KK 433/2017 vp
Kirjallinen kysymys hirvieläinvahinkojen määrän vähentämisestä
KK 432/2017 vp
Kirjallinen kysymys maahanmuuttajien suosimisesta työharjoittelussa

 Lisää tietoa