hallituksen_valvonta4_20150615.jpg

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VN 3/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Sipilä ja Saarikko)
VNT 1/2017 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta
VNS 6/2017 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 325/2017 vp
Kirjallinen kysymys asumistukilain ruokakuntakäsitteen uudistamisesta
KK 324/2017 vp
Kirjallinen kysymys maksuhäiriömerkinnän säilymisestä rekisterissä
KK 323/2017 vp
Kirjallinen kysymys maksuhäiriömerkinnän vaikutuksesta kotivakuutuksen myöntämiseen vuoden 2010 vakuutussopimuslain muutosten jälkeen
KK 322/2017 vp
Kirjallinen kysymys tyttöjen ja naisten ympärileikkauksista Suomessa
KK 321/2017 vp
Kirjallinen kysymys espanjalaiskoneiden tekemän ilmatilaloukkauksen tutkinnasta
KK 320/2017 vp
Kirjallinen kysymys Suomen velvoitteista Nato-isäntämaasopimuksen täyttämiseksi
KK 319/2017 vp
Kirjallinen kysymys Ruotsissa lääkäriksi opiskelevien suomalaisten laillistamisesta ja pääsystä suomalaisille työmarkkinoille
KK 318/2017 vp
Kirjallinen kysymys koulujen loma-ajan siirtämisestä
KK 317/2017 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta oikeusapu-uudistuksen jälkeen
KK 316/2017 vp
Kirjallinen kysymys kotitalouksien energiainvestointien edistämisestä

 Lisää tietoa