Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen valvonta

hallituksen_valvonta.gif

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNS 4/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VNS 3/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa
VNS 2/2018 vp
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 282/2018 vp
Kirjallinen kysymys arvonlisäveron palautusten myöhästymisestä
KK 281/2018 vp
Kirjallinen kysymys Helsingin pelastajakoulutuksen lakkauttamisesta ja keskittämisestä Kuopioon sekä pelastajakoulutuksen laadun kehittämisestä
KK 280/2018 vp
Kirjallinen kysymys afrikkalaistaustaisten vuosikymmenen edistämisestä Suomessa
KK 279/2018 vp
Kirjallinen kysymys Vantaanjoen jätevesipäästöistä
KK 278/2018 vp
Kirjallinen kysymys aikuiskoulutuksesta

 Lisää tietoa