Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen valvonta

hallituksen_valvonta.gif

Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VNT 2/2018 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
VNS 6/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
VNT 1/2018 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 469/2018 vp
Kirjallinen kysymys tyttöjen aseman edistämisestä Suomen kehityspolitiikassa
KK 468/2018 vp
Kirjallinen kysymys yhteiskunnallisesti merkittävien paikallislehtien jakelun turvaamisesta
KK 466/2018 vp
Kirjallinen kysymys pelastusalan päällystötutkinnon nimikkeestä
KK 465/2018 vp
Kirjallinen kysymys työpajatoiminnan edellytysten turvaamisesta
KK 464/2018 vp
Kirjallinen kysymys matkapuhelinverkkojen kattavuudesta

 Lisää tietoa