Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen valvonta


Hallituksen valvonta

Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toiminnalla on eduskunnan enemmistön tuki. Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus.

Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat kertomukset, selonteot, tiedonannot ja pääministerin ilmoitukset.

Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta, oikeuskanslerin virasto, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Eduskunnan oikeusasiamies.

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot, selonteot ja kirjelmät

VN 3/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Kosonen)
VNS 1/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VN 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne sekä ministerit Kiuru ja Marin)

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 140/2019 vp
Kirjallinen kysymys yhden julkisen työeläkeyhtiön perustamisesta yksityiselle työeläkesektorille
KK 139/2019 vp
Kirjallinen kysymys nuorten nuuskan käytön vähentämisestä
KK 138/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen toimenpiteistä lasten ja nuorten kokeman seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi
KK 136/2019 vp
Kirjallinen kysymys uuteen siirtolaiskriisin varautumisesta
KK 135/2019 vp
Kirjallinen kysymys Oulun yliopiston rahoitusvajeen korjaamisesta

 Lisää tietoa