Ritva Elomaa Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 - 22.06.2017, 23.06.2017 -

Nimi: Elomaa, Ritva
Puhelin: 09 432 3022
Sähköposti: ritva.elomaa@eduskunta.fi
Kotisivu: www.kikeelomaa.com
Ammatti / arvo: yrittäjä, röntgenhoitaja
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 -
Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 -
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 25.11.2014 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Sivistysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 24.11.2014
Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  23.06.2017 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017
Uusi vaihtoehto eduskuntaryhmä 13.06.2017 - 22.06.2017
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 01.06.2015 - 12.06.2017
Uusi vaihtoehto eduskuntaryhmä (3. varapuheenjohtaja) 13.06.2017 - 22.06.2017

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 598/2017 vp
Kirjallinen kysymys lemmikkieläinten tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä
KK 558/2017 vp
Kirjallinen kysymys suomalaisen musiikkialan toimintaedellytyksistä
KK 559/2017 vp
Kirjallinen kysymys eläinsuojelurikosten rangaistuksista
KK 542/2017 vp
Kirjallinen kysymys koulupsykologi- ja kuraattoripalvelujen riittävyydestä oppilaitoksissa
KK 506/2017 vp
Kirjallinen kysymys liikuntapalvelujen alennetun arvonlisäverokannan laajentamisesta
KK 488/2017 vp
Kirjallinen kysymys ensiaputaitojen opettamisesta peruskoulussa
LA 76/2017 vp
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
LA 48/2017 vp
Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta
KK 406/2017 vp
Kirjallinen kysymys ylisuurista eläimistä turkistarhoilla
TAA 45/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen (1 000 000 euroa)