Eeva-Johanna Eloranta Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 -

Nimi: Eloranta, Eeva-Johanna
Puhelin: 09 432 3024
Sähköposti: eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi
Kotisivu: www.eeva-johanna.net
Ammatti / arvo: filosofian maisteri, valtiotieteiden maisteri
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 14.02.2018 -
Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 -
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 15.06.2018 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 26.09.2012 - 08.06.2015
Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Ympäristövaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 25.09.2012
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 14.06.2018
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.09.2016 - 06.09.2017
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 401/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksesta
KK 228/2018 vp
Kirjallinen kysymys perusopetuksen arvosanoista
LA 16/2018 vp
Lakialoite varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 17/2018 vp
Lakialoite varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
KK 157/2018 vp
Kirjallinen kysymys kuntoutuspsykoterapiapalveluiden turvaamisesta
LA 14/2018 vp
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta
KK 50/2018 vp
Kirjallinen kysymys pienten koululaisten vuorohoidon järjestämisestä
KK 636/2017 vp
Kirjallinen kysymys valmistalotoimittajien riittämättömästä vastuusta rakennusvirheissä
KK 637/2017 vp
Kirjallinen kysymys hylkeiden aiheuttamista haitoista ammattikalastajille
KK 620/2017 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamisesta