Eeva-Johanna Eloranta Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 -

Nimi: Eloranta, Eeva-Johanna
Puhelin: 09 432 3024
Sähköposti: eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi
Kotisivu: www.eeva-johanna.net
Ammatti / arvo: filosofian maisteri, valtiotieteiden maisteri
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 -
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 26.09.2012 - 08.06.2015
Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Ympäristövaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 25.09.2012
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.09.2016 - 06.09.2017
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 620/2017 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamisesta
KK 583/2017 vp
Kirjallinen kysymys lapsipornografia- ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö -termien muuttamisesta lainsäädännössä
KK 582/2017 vp
Kirjallinen kysymys kehotunnekasvatuksesta ja seksuaalisen häirinnän ennalta ehkäisemisestä
KK 579/2017 vp
Kirjallinen kysymys korjausavustuksista ja neuvonnasta kotien terveyshaittojen poistamiseksi
KK 554/2017 vp
Kirjallinen kysymys suostumuksesta raiskauksen kriteerinä
KK 425/2017 vp
Kirjallinen kysymys koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa
TAA 52/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä osa-aikaisen varhaiskasvatukseen maksuttomuuteen 5-vuotiaille (58 000 000 euroa)
TAA 53/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä innovaatioekosysteemirahoitukseen ammattikorkeakouluille (50 000 000 euroa)
KK 281/2017 vp
Kirjallinen kysymys viestintäteknologian turvallisesta käytöstä
KK 217/2017 vp
Kirjallinen kysymys terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kokoonpanosta