Olli Immonen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 - 05.11.2015, 06.11.2015 -

Nimi: Immonen, Olli
Puhelin: 09 432 3049
Sähköposti: olli.immonen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.olliimmonen.net
Ammatti / arvo: turvallisuusvalvoja
Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 -
Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Ympäristövaliokunta (jäsen) 30.06.2017 -
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tarkastusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? (Puheenjohtaja) 14.12.2011 - 06.03.2015
Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 21.03.2017, (varajäsen) 22.03.2017 - 29.06.2017
Talousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Valtion vakuusrahaston valtuusto (jäsen) 30.06.2011 - 12.03.2015
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  06.11.2015 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 26.08.2015
Eduskuntaryhmä Immonen 27.08.2015 - 05.11.2015

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 505/2018 vp
Kirjallinen kysymys ulkomaalaisten tekemistä seksuaalirikoksista
KK 413/2018 vp
Kirjallinen kysymys pakolaisaseman ja toissijaisen suojelun lakkauttamisesta
TAA 195/2018 vp
Talousarvioaloite yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-1 500 000 euroa)
TAA 196/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Karjalan Kielen Seura ry:lle karjalan kielen ja kulttuurin elvytysohjelman jatkamiseen (200 000 euroa)
KK 185/2018 vp
Kirjallinen kysymys ampuma-asedirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta
KK 172/2018 vp
Kirjallinen kysymys tiedonsaannista radikalisoituneista vangeista
KK 102/2018 vp
Kirjallinen kysymys laittomasti maassa oleskelevien sosiaali- ja terveyspalveluista Helsingissä
KK 82/2018 vp
Kirjallinen kysymys kansankapitalismin ja suomalaisen omistajuuden edistämisestä Suomessa
KK 60/2018 vp
Kirjallinen kysymys Tiitisen listan avaamisesta
KK 46/2018 vp
Kirjallinen kysymys ulkomaalaisvankien aiheuttamien ongelmien ennaltaehkäisystä