Arja Juvonen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 - 27.06.2017, 28.06.2017 -

Nimi: Juvonen, Arja
Puhelin: 09 432 3060
Sähköposti: arja.juvonen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.arjajuvonen.fi
Ammatti / arvo: geronomi (AMK)
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 05.02.2013, (jäsen) 06.02.2013 - 21.04.2015, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 05.02.2013
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Hallintovaliokunta (varajäsen) 12.12.2013 - 21.04.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 09.02.2017
Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  28.06.2017 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017
Eduskuntaryhmä Juvonen 13.06.2017 - 27.06.2017

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 509/2018 vp
Kirjallinen kysymys seksuaalirikollisuuden tilanteesta Suomessa ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä sekä eduskunnan mahdollisesta ajankohtaiskeskustelusta aiheesta
KA 17/2018 vp
Keskustelualoite seksuaalirikollisuuden tilanteesta Suomessa ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä
KK 475/2018 vp
Kirjallinen kysymys Pohjanmaan ja Kaustisen alueen liikennejärjestelyjen parantamisesta litiumtuontantolaitosten rakentamisen ohessa ja valtion resursseista turvallisen liikenneinfrastruktuurin rakentamiseksi
KK 427/2018 vp
Kirjallinen kysymys ikääntyneisiin ja vammaisiin kohdistuvien omaisuus- sekä muiden rikosten ennaltaehkäisystä ja poliisin resurssien riittävyydestä rikosten tutkinnassa ja selvittämisessä
KK 428/2018 vp
Kirjallinen kysymys vanhusten laitoshoitopaikkojen ja kotihoidon resurssien riittävyydestä, akuuttisairaanhoidon järjestämisestä tulevaisuudessa sekä laitoshoitopaikkojen alasajon lopettamisesta
LA 48/2018 vp
Lakialoite laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
KK 390/2018 vp
Kirjallinen kysymys lasten suunnitteleman Helsingin Louekallion alikulkutunnelin  seinämaalauksen  mahdollistamisesta  ja  byrokratian purkutalkoiden toteutumisesta
KK 382/2018 vp
Kirjallinen kysymys kouluteiden liikenneturvallisuuden parantamisesta ja kevyen liikenteen väylien riittävyyden turvaamisesta Suomessa
TAA 197/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain mukaisiin korvauksiin (500 000 euroa)
TAA 198/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhustenhoivan laitoshoitopaikkojen ja ympärivuorokautisten hoivapaikkojen lisäämiseen (2 000 000 euroa)