Arja Juvonen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 - 27.06.2017, 28.06.2017 -

Nimi: Juvonen, Arja
Puhelin: 09 432 3060
Sähköposti: arja.juvonen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.arjajuvonen.fi
Ammatti / arvo: geronomi (AMK)
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 05.02.2013, (jäsen) 06.02.2013 - 21.04.2015, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 05.02.2013
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Hallintovaliokunta (varajäsen) 12.12.2013 - 21.04.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 09.02.2017
Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  28.06.2017 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017
Eduskuntaryhmä Juvonen 13.06.2017 - 27.06.2017

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 355/2017 vp
Kirjallinen kysymys sähköistymiseen ja digitalisointiin liittyvistä terveyshaitoista ja ongelmista sekä niiden ennaltaehkäisystä
KK 322/2017 vp
Kirjallinen kysymys tyttöjen ja naisten ympärileikkauksista Suomessa
LA 27/2017 vp
Lakialoite laiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
KK 199/2017 vp
Kirjallinen kysymys terveystieteiden maisterin tutkinnon saattamisesta Helsingin yliopiston koulutusvastuuseen ja johtamisen, tutkimus- ja kehittämistyön sekä hoitotyön jatkuvuuden turvaamisesta pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa
TPA 5/2017 vp
Toimenpidealoite Kansalaisinfon tilaisuuksien saattamiseksi internetiin reaaliajassa
TPA 2/2017 vp
Toimenpidealoite saattohoidon kokonaisvaltaisen kehittämistyöhankkeen aloittamisesta ja työryhmän asettamisesta sosiaali- ja terveysministeriössä
TPA 1/2017 vp
Toimenpidealoite saattohoitolainsäädännön kehittämistyön aloittamisesta ja aikaansaamisesta
TPA 61/2016 vp
Toimenpidealoite kuntoutuksen ohjaajan (AMK) ammatin sisällyttämisestä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin laillistetuksi ammattihenkilöksi
TPA 59/2016 vp
Toimenpidealoite saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kriteeristön valmistelun aloittamisesta ja voimaan saattamisesta valtakunnallisesti ja viipymättä sekä saattohoitopaikkojen ja erilaisten asiakasryhmien huomioimisesta valmistelussa
KK 567/2016 vp
Kirjallinen kysymys kuntoutuksen ohjaajan (AMK) toimintaedellytysten parantamisesta ja laillistamisesta