Arja Juvonen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 - 27.06.2017, 28.06.2017 -

Nimi: Juvonen, Arja
Puhelin: 09 432 3060
Sähköposti: arja.juvonen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.arjajuvonen.fi
Ammatti / arvo: geronomi (AMK)
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 05.02.2013, (jäsen) 06.02.2013 - 21.04.2015, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 05.02.2013
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Hallintovaliokunta (varajäsen) 12.12.2013 - 21.04.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 09.02.2017
Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  28.06.2017 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017
Eduskuntaryhmä Juvonen 13.06.2017 - 27.06.2017

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 121/2018 vp
Kirjallinen kysymys luonnonvaraisten  ja  rauhoitettujen  eläinlajien hoito- ja kustannusvastuun selkeyttämisestä ja vapaaehtoisvoimin toimivien luonnonvaraisten eläinten hoitoloiden resurssien turvaamisesta
KK 73/2018 vp
Kirjallinen kysymys tartuntatautilain 5 luvun 48 §:n aiheuttamien epäselvyyksien selventämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, rokotuksiin liittyvän tutkimustiedon saamisesta ja lisäämisestä sekä henkilöstön huoleen vastaamisesta
KK 41/2018 vp
Kirjallinen kysymys pk-yritysten tukemisesta ns. aktiivimallin mukaisten lyhyiden ja myös pidempiaikaisten työsuhteiden toteutumisessa ja luomisessa
KK 43/2018 vp
Kirjallinen kysymys sujuvan ja turvallisen liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta työpaikkojen ja teollisuuden tukemiseksi Kaustisella litiumtuotantolaitosten rakentamisen ohessa
KK 26/2018 vp
Kirjallinen kysymys vauvojen ravistelun ja pahoinpitelyn ennaltaehkäisystä ja ravistelutapausten tilastoinnista ja selvittämisestä Suomessa
KK 534/2017 vp
Kirjallinen kysymys lastensuojelun ongelmien sekä kriisiytyneen lastensuojelun kuntoon laittamisesta ja lastensuojelupalveluista tulevissa sote-palveluissa
TPA 55/2017 vp
Toimenpidealoite glukoosiseurantalaite Freestyle Libren yhdenvertaisen saatavuuden parantamisesta ja lisäämisestä Suomessa
KK 466/2017 vp
Kirjallinen kysymys sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain päivittämisestä ja lakialoitteen etenemisestä ministeriössä
LA 72/2017 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
LA 73/2017 vp
Lakialoite laiksi saattohoidosta