Arja Juvonen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 - 27.06.2017, 28.06.2017 -

Nimi: Juvonen, Arja
Puhelin: 09 432 3060
Sähköposti: arja.juvonen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.arjajuvonen.fi
Ammatti / arvo: geronomi (AMK)
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 05.02.2013, (jäsen) 06.02.2013 - 21.04.2015, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 05.02.2013
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Hallintovaliokunta (varajäsen) 12.12.2013 - 21.04.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 09.02.2017
Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  28.06.2017 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017
Eduskuntaryhmä Juvonen 13.06.2017 - 27.06.2017

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 534/2017 vp
Kirjallinen kysymys lastensuojelun ongelmien sekä kriisiytyneen lastensuojelun kuntoon laittamisesta ja lastensuojelupalveluista tulevissa sote-palveluissa
TPA 55/2017 vp
Toimenpidealoite glukoosiseurantalaite Freestyle Libren yhdenvertaisen saatavuuden parantamisesta ja lisäämisestä Suomessa
KK 466/2017 vp
Kirjallinen kysymys sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain päivittämisestä ja lakialoitteen etenemisestä ministeriössä
LA 72/2017 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
LA 73/2017 vp
Lakialoite laiksi saattohoidosta
KK 445/2017 vp
Kirjallinen kysymys välittömän asiakastyön määrittelystä laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017—2019 ja määrittelyn selventämisestä
KK 426/2017 vp
Kirjallinen kysymys kansallisen itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämisestä ja toteuttamisesta Kärkihanke 2:n kirjauksen mukaisesti ja ohjelman viivästymisestä
KK 423/2017 vp
Kirjallinen kysymys puolustusvoimien räjähdevarikkojen kunnostustoimien etenemisestä, varastoinnin keskittämisestä sekä Haapajärven asevarikon varastoalueiden kunnostamisen aikataulutuksesta
TAA 161/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Uudenmaan alueen kevyen liikenteen väylähankkeisiin (1 000 000 euroa)
TAA 160/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä potilasturvallisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa (200 000 euroa)