Pauli Kiuru Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 -

Nimi: Kiuru, Pauli
Puhelin: 09 432 3071
Sähköposti: pauli.kiuru@eduskunta.fi
Kotisivu: www.paulikiuru.fi
Ammatti / arvo: filosofian maisteri, Master of Business Administration
Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 21.02.2018 -
Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 11.09.2015 -
Maatalousjaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 -
Puolustusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 -
Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Eduskunnan kirjaston hallitus (Puheenjohtaja) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 03.09.2014, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Ulkoasiainvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 20.02.2018
Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - 30.05.2018
Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  20.04.2011 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 334/2018 vp
Kirjallinen kysymys vahingonkorvausrahastosta tai muutoin annettavasta avusta kohtuuttomiin tilanteisiin joutuneille kansalaisille kodin osoittauduttua asumiskelvottomaksi
KK 186/2018 vp
Kirjallinen kysymys kotikuntalain 7 §:n 1 momentin muuttamisesta muuttoilmoituksen teon aikaistamiseksi
KA 6/2017 vp
Keskustelualoite suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä
DI 6/2017 rd
Debattinitiativ om den finländska kulturens betydelse, utvecklingstrender och föränderliga omvärld
KK 230/2017 vp
Kirjallinen kysymys valmisteverotuslain ilmoitusvelvollisuuden keventämisestä
LA 25/2016 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta
KK 143/2016 vp
Kirjallinen kysymys valtion luotettavuudesta sopimuskumppani Finavia Oyj:n Tampereen aluelennonjohdon kiinteistöjen myynnissä
KK 318/2015 vp
Kirjallinen kysymys itsehallintoalueiden toiminnan läpinäkyvyydestä ja sote-ostolaskutuksen avaamisesta verkkoon
TAA 135/2015 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 12 Luopioisten liittymän parantamiseen (1 200 000 euroa)
TAA 136/2015 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seututien 130 liikenneolosuhteiden parantamiseksi välillä Valkeakoski—Lempäälä (11 000 000 euroa)