Antti Lindtman Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 -

Nimi: Lindtman, Antti
Puhelin: 09 432 3089
Sähköposti: antti.lindtman@eduskunta.fi
Kotisivu: www.anttilindtman.fi
Ammatti / arvo: nuorisosihteeri, valtiotieteiden kandidaatti
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 12.02.2014 - , (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 12.02.2014 - 08.06.2015
Hallintovaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Lakivaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 11.02.2014
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 11.02.2014
Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 01.04.2016 - 08.02.2017
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 23.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

VK 2/2018 vp
Välikysymys nuorten työehdoista
IP 2/2018 rd
Interpellation om arbetsvillkoren för unga
DI 12/2017 rd
Debattinitiativ om Socialdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018
KA 12/2017 vp
Keskustelualoite sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018
TAA 234/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön (100 000 000 euroa)
TAA 235/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen ulkopolitiikan kannalta keskeisten teemojen piirissä toimivien järjestöjen tukemiseen (1 000 000 euroa)
TAA 236/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä käräjäoikeuksien toimintamenoihin (7 500 000 euroa)
TAA 239/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsiperheiden kotipalveluun (5 000 000 euroa)
TAA 237/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Verohallinnon toimintamenoihin (1 700 000 euroa)
TAA 238/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tullin toimintamenoihin (3 100 000 euroa)