Eeva-Maria Maijala Keskustan eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 -

Nimi: Maijala, Eeva-Maria
Puhelin: 09 432 3098
Sähköposti: eeva-maria.maijala@eduskunta.fi
Kotisivu: www.eeva-mariamaijala.fi
Ammatti / arvo: varatuomari, agrologi
Vaalipiiri: Lapin vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Sivistysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Valtakunnanoikeus (jäsen) 01.01.2016 - 31.12.2019
Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Hallintovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 05.11.2013
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Ympäristövaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu (jäsen) 28.03.2012 - 06.03.2015
Lakivaliokunta (varajäsen) 06.11.2013 - 21.04.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  20.04.2011 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 174/2018 vp
Kirjallinen kysymys Urho Kekkosen kansallispuiston perustamisen kompensaatiotoimista
TPA 21/2018 vp
Toimenpidealoite hyljetuotteiden kaupallisesta hyödyntämisestä
TPA 19/2018 vp
Toimenpidealoite Vuotoksen kansallispuiston perustamisesta
KK 120/2018 vp
Kirjallinen kysymys rannikkokalastuksen tilanteesta sekä hylje- ja merimetsokantojen säätelystä
KK 7/2018 vp
Kirjallinen kysymys kiusantekomielessä tehdyistä tutkintapyynnöistä ja valituksista
LA 96/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta
KK 298/2017 vp
Kirjallinen kysymys toimenpiteistä merimetson aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi
LA 18/2017 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 8 §:n muuttamisesta
KK 98/2017 vp
Kirjallinen kysymys vuosien 1939—1945 sodissa vammautuneiden sotainvalidien työkyvyttömyysasteen vaikutuksesta palveluiden korvattavuuteen
KK 81/2017 vp
Kirjallinen kysymys perättömiä vaatimuksia sisältävien kirjeiden lähettämisestä ihmisille