Jari Myllykoski Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 -

Nimi: Myllykoski, Jari
Puhelin: 09 432 3119
Sähköposti: jari.myllykoski@eduskunta.fi
Kotisivu: www.jarimyllykoski.com
Ammatti / arvo: työehtosihteeri
Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 15.06.2017 -
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 -
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 05.05.2015 - 12.09.2017
Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 08.06.2015 - 14.06.2017
Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  20.04.2011 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 21.04.2011 - 03.02.2013
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toimikunta (jäsen) 25.08.2011 - 03.02.2013

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015-

TAA 353/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 2 ja kantatien 43 liittymän turvallisuuden parantamiseen Harjavallassa (500 000 euroa)
TAA 355/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 2 Haistilan liittymän parantamiseen (1 300 000 euroa)
TAA 354/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pori—Parkano—Haapamäki-radan käyttöönoton ja kaasuveturikokeilun jatkoselvitykseen (1 000 000 euroa)
TAA 356/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä laajan negatiivisen työmarkkinatilanteen takia työttömiksi joutuvien henkilöiden kokonaistilanteen hallitsemiseen (2 000 000 euroa)
KK 330/2018 vp
Kirjallinen kysymys ratamaksun määräytymisestä
KK 325/2018 vp
Kirjallinen kysymys ratamaksun määräytymisestä
LA 28/2018 vp
Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta
TPA 1/2018 vp
Toimenpidealoite selvityksen tekemisestä suunnitellun Pori—Parkano—Haapamäki-raideyhteyden kustannusvaikutuksista tuleviin ratahankkeisiin
KK 633/2017 vp
Kirjallinen kysymys työttömyysvakuutusmaksun perimisestä työeläkkeellä olevan palkasta
TPA 57/2017 vp
Toimenpidealoite työmarkkinatuen ja peruspäivärahan verotuksen alentamisesta