Jari Myllykoski Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  20.04.2011 -

Nimi: Myllykoski, Jari
Puhelin: (09) 432 3119
Sähköposti: jari.myllykoski@eduskunta.fi
Kotisivu: www.jarimyllykoski.com
Ammatti / arvo: työehtosihteeri
Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri 20.04.2011 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 05.05.2015 -
Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 15.06.2017 -
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 08.06.2015 - 14.06.2017
Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  20.04.2011 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 21.04.2011 - 03.02.2013
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toimikunta (jäsen) 25.08.2011 - 03.02.2013

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015-

TPA 15/2017 vp
Toimenpidealoite nimisuojattujen tuotteiden määrän lisäämisestä Suomessa
TPA 11/2017 vp
Toimenpidealoite kannustimesta perikuntien metsien liittämiseksi yhteismetsään
KK 54/2017 vp
Kirjallinen kysymys poliisipalveluiden saatavuudesta Satakunnassa
LA 3/2017 vp
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain 49 §:n ja eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 54 §:n muuttamisesta
KK 14/2017 vp
Kirjallinen kysymys työkyvyttömien työnhakijoiden velvollisuudesta osallistua TE-viranomaisen järjestämään määräaikaishaastatteluun
LA 1/2017 vp
Lakialoite laeiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
KK 676/2016 vp
Kirjallinen kysymys Suomen Ilmailuopiston hyödyntämisestä Porin ja Helsingin välisessä reittilentoliikenteessä
LA 83/2016 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 47 luvun muuttamisesta
TAA 294/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aikuiskoulutuksen kehittämiseen (1 000 000 euroa)
TAA 297/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä metsäluonnon hoidon edistämiseen (3 000 000 euroa)