Carl Haglund  
Kansanedustajana  22.04.2015 - 30.07.2016

Nimi: Haglund, Carl
Ammatti / arvo: kauppatieteiden maisteri
Aiemmat vaalipiirit: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - 30.07.2016
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 10.06.2015 - 30.07.2016
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 30.07.2016, (Puheenjohtaja) 10.06.2015 - 30.07.2016
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 30.07.2016
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 10.06.2015 - 30.07.2016
Aiemmat eduskuntaryhmät: Ruotsalainen eduskuntaryhmä 22.04.2015 - 30.07.2016
Kansanedustajana: 22.04.2015 - 30.07.2016
Seuraaja: Veronica Rehn-Kivi /r
Siirtynyt Kaidi Finlandin palvelukseen
Valtioneuvoston jäsenyydet
Ministeri: puolustusministeri (Katainen) 05.07.2012 - 23.06.2014
puolustusministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

Aloitteet ja kysymykset
Puheenvuorot

Valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen ainoassa käsittelyssä pidetyt kansanedustajan puheenvuorot löytyvät täysistuntojen pöytäkirjoista Budjetti 2016 -sivulta.

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 161/2016 vp
Kirjallinen kysymys Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen valtionavustukseen kohdistuvista supistuksista
LA 9/2016 vp
Lakialoite laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n ja äitiysavustuslain 2 §:n muuttamisesta
KK 406/2015 vp
Kirjallinen kysymys Soldiers of Odin -ryhmittymän katupartiotoiminnasta
LM 36/2015 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen
LA 36/2015 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta
LA 37/2015 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
AM 16/2015 rd
Åtgärdsmotion om ett enhetligt kostnadstak inom vården
AM 19/2015 rd
Åtgärdsmotion om bättre möjligheter till jobb för unga
AM 20/2015 rd
Åtgärdsmotion om minskande av kommunernas uppgifter
LA 32/2015 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta