Sirkka-Liisa Anttila Keskustan eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  26.03.1983 - 18.11.1996, 24.03.1999 -

Nimi: Anttila, Sirkka-Liisa
Puhelin: 09 432 3044
Sähköposti: sirkka-liisa.anttila@eduskunta.fi
Kotisivu: www.sirkka-liisa.com
Ammatti / arvo: hallintonotaari
Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 24.03.1999 -
Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri 26.03.1983 - 18.11.1996
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 30.06.2011 -
Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 -
Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 21.06.2018 -
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 11.06.2015 -
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 16.02.2017 -
Ulkopoliittisen instituutin hallitus (jäsen) 01.01.2017 - 31.12.2021
Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (jäsen) 10.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Ensimmäinen varapuhemies) 28.03.1995 - 18.11.1996, (Ensimmäinen varapuhemies) 30.03.1999 - 18.03.2003, (Ensimmäinen varapuhemies) 02.02.2006 - 20.03.2007
Puhemiesneuvosto (Ensimmäinen varapuhemies) 28.03.1995 - 18.11.1996, (Ensimmäinen varapuhemies) 30.03.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007, (Ensimmäinen varapuhemies) 02.02.2006 - 20.03.2007
Kansliatoimikunta (Ensimmäinen varapuhemies) 28.03.1995 - 18.11.1996, (Ensimmäinen varapuhemies) 30.03.1999 - 18.03.2003, (Ensimmäinen varapuhemies) 02.02.2006 - 20.03.2007
Suuri valiokunta (jäsen) 1983 - 1986, (varajäsen) 07.04.1987 - 21.03.1991, (jäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995, (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (varajäsen) 29.04.2003 - 08.09.2005, (jäsen) 09.09.2005 - 10.02.2006, (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 1983 - 19.05.1989, (varajäsen) 23.05.1989 - 10.04.1991, (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 1983 - 23.03.1995, (Puheenjohtaja) 11.04.1991 - 24.03.1995, (jäsen) 29.04.2003 - 10.02.2006, (Puheenjohtaja) 06.05.2003 - 10.02.2006
Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 10.05.1991 - 17.11.1992, (varajäsen) 21.12.1993 - 23.03.1995
Sivistysvaliokunta (varajäsen) 10.05.1991 - 14.05.1991
Lakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007
Tarkastusvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 1985 - 1985
Eduskunnan tilintarkastajat (jäsen) 1985 - 31.12.1991
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 25.04.1989 - 12.01.1995, (jäsen) 13.01.1995 - 31.12.1995, (Puheenjohtaja) 13.01.1995 - 04.04.1995, (Varapuheenjohtaja) 05.04.1995 - 31.12.1995, (jäsen) 19.04.1996 - 25.04.1996, (jäsen) 29.04.2003 - 06.02.2006, (Varapuheenjohtaja) 06.05.2003 - 06.02.2006, (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 21.12.1993 - 23.03.1995
Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 29.04.2003 - 16.05.2006
Eduskunnan palkkavaltuuskunta (jäsen) 1983 - 29.02.1992
Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan yhteiskomitean Suomen valtuuskunta (jäsen) 01.01.1993 - 31.12.1994
Kansainvälisten asiain foorumi (Ensimmäinen varapuhemies) 21.04.2006 - 20.03.2007
Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  24.03.1999 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 26.03.1983 - 18.11.1996
Kansanedustajana: 26.03.1983 - 18.11.1996
Seuraaja: Juha Rehula /kesk
Valittu Euroopan parlamentin jäseneksi
Valtioneuvoston jäsenyydet
Ministeri: maa- ja metsätalousministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010
maa- ja metsätalousministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 497/2018 vp
Kirjallinen kysymys Forssan ulosottotoimintojen keskittämisestä Hämeenlinnaan
TAA 22/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä naisjärjestöille NJKL, NYTKIS ry ja Monika-Naiset liitto (70 000 euroa)
TAA 23/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan siirtämisestä Suomen Akatemialle myönnetyistä tutkimusrahoista Luonnonvarakeskuksen tutkimusrahoitukseen (20 000 000 euroa)
TAA 24/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 2 Helsinki-Pori-tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla (4 000 000 euroa)
TAA 25/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 parantamiseen välillä Hartola—Oravakivensalmi (24 900 000 euroa)
TAA 23/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 2 Helsinki—Pori-tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla (4 000 000 euroa)
TAA 22/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Marttaliitto ry:lle Miesliesi-toimintamallin kehittämiseen (550 000 euroa)
KK 229/2017 vp
Kirjallinen kysymys lääkekorvausten leikkausten vaikutuksesta pienituloisten pitkäaikaissairaiden mahdollisuuteen käyttää tehokkaimpia lääkkeitä
KK 11/2017 vp
Kirjallinen kysymys erikoissairaanhoidon keskittämisen vaikutuksista palvelujen saatavuuteen maakuntien rajoilla
TAA 33/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 2 Helsinki—Pori tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla (4 000 000 euroa)