Katja Hänninen Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  04.07.2014 -

Nimi: Hänninen, Katja
Puhelin: 09 432 3132
Sähköposti: katja.hanninen@eduskunta.fi
Ammatti / arvo: ylioppilasmerkonomi, myyjä
Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 04.07.2014 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tarkastusvaliokunta (jäsen) 03.09.2014 - 21.04.2015
Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 14.06.2017
Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  04.07.2014 -
Kansanedustajana: 04.07.2014 -
Edeltäjä: Merja Kyllönen /vas
Merja Kyllönen valittu Euroopan parlamenttiin

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 240/2018 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen vuorohoidon valtakunnallisesta kehittämisestä
KK 162/2018 vp
Kirjallinen kysymys synnytysten keskittämisen vaikutuksista synnyttäjien ja vastasyntyneiden turvallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen
LA 94/2017 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
TAA 149/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä muiden tuomioistuinten toimintamenoihin (11 000 000 euroa)
TAA 150/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenoihin(3 800 000 euroa)
TAA 151/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä syyttäjälaitoksen toimintamenoihin (1 000 000 euroa)
TAA 152/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenoihin (7 200 000 euroa)
TAA 153/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä home- ja kosteusvaurioiden korjaamiseen (20 000 000 euroa)
TAA 154/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Koskenkankaantien perusparantamisen aloittamiseen Ruukissa välillä Sammalkangas—Huumola (600 000 euroa)
TAA 156/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän jatkamiseen välille Raahe—Kopsa kantatielle 88 (3 000 000 euroa)