Krista Mikkonen Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Mikkonen, Krista
Puhelin: 09 432 3100
Sähköposti: krista.mikkonen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.kristamikkonen.fi
Ammatti / arvo: filosofian maisteri
Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 16.06.2015 - 04.10.2016
Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 23.02.2017
Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 11.06.2015 - 07.09.2016
Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 08.09.2016 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KA 8/2018 vp
Keskustelualoite ilmastonmuutoksen torjunnasta
TPA 41/2018 vp
Toimenpidealoite muovipakkausverosta
TAA 341/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen pelastusopiston toiminnan vahvistamiseen (1 860 000 euroa)
TAA 342/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä naisjärjestöille NJKL, NYTKIS ry ja Monika-Naiset liitto (450 000 euroa)
KK 335/2018 vp
Kirjallinen kysymys järvilohen ja -taimenen salakalastuksesta
KK 238/2018 vp
Kirjallinen kysymys Patrian aseviennistä ja omistajaohjauksesta
KK 163/2018 vp
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 158/2017 vp koulutustakuusta ja vaikeasti vammaisten nuorten koulutuksesta
KK 99/2018 vp
Kirjallinen kysymys ammatillisen koulutuksen valintaperusteiden muutoksesta
LA 5/2018 vp
Lakialoite laiksi muovipakkausverosta
TPA 9/2018 vp
Toimenpidealoite muovin keräysvelvoitteen lisäämisestä