Jani Mäkelä Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Mäkelä, Jani
Puhelin: 09 432 3109
Sähköposti: jani.makela@eduskunta.fi
Kotisivu: www.janimakela.fi
Ammatti / arvo: järjestelmäasiantuntija
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 16.05.2017 -
Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 15.09.2017 -
Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 -
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 20.02.2018 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Maatalousjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017
Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017
Liikennejaosto (jäsen) 16.09.2016 - 29.06.2017
Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 28.09.2016 - 29.06.2017
Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  22.04.2015 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 15.06.2017 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

TPA 48/2018 vp
Toimenpidealoite moottoripolttonesteiden hinnoitteluun puuttumisesta
KK 252/2018 vp
Kirjallinen kysymys rajavartiolaitoksen tulevan päällikön asemasta
KK 17/2018 vp
Kirjallinen kysymys hoitolaitoksissa asuvien Yle-verosta
LA 35/2017 vp
Lakialoite laiksi pakkokeinolain 10 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta
KK 166/2017 vp
Kirjallinen kysymys valtiontukea saavien yhdistysten laillisuusvalvonnasta
KK 155/2017 vp
Kirjallinen kysymys tiedustelutoiminnan resursseista
KK 555/2016 vp
Kirjallinen kysymys ulkomaalaisten tekemien rikosten torjunnasta
KK 323/2016 vp
Kirjallinen kysymys sotiemme veteraanien kuntoutusvarojen riittävyydestä
KK 222/2016 vp
Kirjallinen kysymys vaaratiedotteiden kääntämisen aiheuttamista viivästyksistä
KK 177/2016 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikkahakemusten käsittelyn tehostamisen vaikutuksista