Anders Adlercreutz Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Adlercreutz, Anders
Puhelin: 09 432 3004
Sähköposti: anders.adlercreutz@eduskunta.fi
Kotisivu: www.andersadlercreutz.fi
Ammatti / arvo: arkkitehti, yrittäjä
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 08.09.2016 -
Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 29.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 05.05.2015 - 25.06.2015
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016
Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  22.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

TAA 1/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perusväylänpitoon Masalantien (tie 11311) päällystämiseksi (300 000 euroa)
TAA 4/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilman laadun arvioimiseen tarkoitettujen mittauskeinojen kehittämiseen (2 000 000 euroa)
TAA 2/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perusväylänpitoon Porkkalantien (tie 11247) päällystämiseksi (500 000 euroa)
TAA 3/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rantaradan parantamisen suunnittelun käynnistämiseen (2 000 000 euroa)
BM 1/2018 rd
Budgetmotion omökat anslag till bastrafikledshållning för ny vägbeläggning på Masabyvägen (väg 11311) (300 000 euro)
BM 2/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag till bastrafikledshållning för ny vägbeläggning på Porkalavägen (väg 11247) (500 000 euro)
BM 4/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för utveckling av mätmetoder för granskning av inomhusluftens kvalitet (2 000 000 euro)
TPA 33/2018 vp
Toimenpidealoite koulujen ja päiväkotien homekorjausrahaston perustamisesta
AM 33/2018 rd
Åtgärdsmotion om att grunda en fond för mögelsaneringar av skolor och daghem
KK 150/2018 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta