Sami Savio Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Savio, Sami
Puhelin: 09 432 3149
Sähköposti: sami.savio@eduskunta.fi
Ammatti / arvo: diplomi-insinööri, ekonomi
Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 30.06.2017 -
Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 09.06.2015 -
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Verojaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017
Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017
Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017
Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  22.04.2015 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 15.06.2017 -
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä työvaliokunta (2. varapuheenjohtaja) 15.06.2017 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

LA 44/2018 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
TAA 524/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yrittäjyyspainotteisen lukio-opetuksen kehittämiseen ja siihen liittyviin kokeiluhankkeisiin (1 500 000 euroa)
TAA 525/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen Ylöjärvellä Vastamäentien ja Saksitien välille (800 000 euroa)
TAA 526/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Orivesi—Jyväskylä-rataosuuden kaksoisraiteen suunnitteluun ja aloitukseen (2 000 000 euroa)
TAA 527/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 9 turvallisuuden parantamiseen välillä Yliskylä—Oritupa (9 000 000 euroa)
TAA 528/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ylöjärven Yrityspalvelu Oyn toiminnan kehittämiseen (100 000 euroa)
TAA 529/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä liiketoiminnan kehittämiseen Pirkanmaan Kolmenkulman ECO3-yritysalueella (250 000 euroa)
KK 370/2018 vp
Kirjallinen kysymys alaikäisten kanssa lyhytaikaisesti työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
TPA 27/2018 vp
Toimenpidealoite työntekijän vapauttamisesta asuntokaupan varainsiirtoverosta muutettaessa työn takia oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle
KK 268/2018 vp
Kirjallinen kysymys Turussa terroristisessa tarkoituksessa tehtyä joukkopuukotusta selvittäneen tutkintaryhmän antamien suositusten toimeenpanosta