Ville Skinnari Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Skinnari, Ville
Puhelin: 09 432 3103
Sähköposti: ville.skinnari@eduskunta.fi
Kotisivu: villeskinnari.fi
Ammatti / arvo: lakimies (Master of Laws), pienyrittäjä
Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 392/2018 vp
Kirjallinen kysymys potilastietojärjestelmien laillisuusvalvonnasta
TAA 556/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 24 tiesuunnitelman laatimiseen (850 000 euroa)
KK 262/2018 vp
Kirjallinen kysymys lisärahoituksesta Suomen SME Initiative -takausohjelmalle
KK 263/2018 vp
Kirjallinen kysymys EU:n rahoitusinstrumenttien hyödyntämisestä Suomessa
LTA 14/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Padasjoen keskustan ja Kellosalmen välisen tien korjaamiseen (500 000 euroa)
KK 205/2018 vp
Kirjallinen kysymys päihderiippuvuudesta, ennaltaehkäisystä ja poliisien resursseista ja niiden kohdentamisesta
KK 68/2018 vp
Kirjallinen kysymys postin virheellisestä jakelusta kuluttajille ja yrittäjille
KK 544/2017 vp
Kirjallinen kysymys rikosperusteisten velkojen käsittelystä velkajärjestelyssä
TAA 438/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 24 tiesuunnitelman laatimiseen (750 000 euroa)
TAA 439/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tuuliharjan eritasoliittymälle ja yhdystielle valtatien 4 ja seututien 140 väliin (3 000 000 euroa)