Ville Skinnari Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Skinnari, Ville
Puhelin: (09) 432 3103
Sähköposti: ville.skinnari@eduskunta.fi
Kotisivu: villeskinnari.fi
Ammatti / arvo: lakimies (Master of Laws), pienyrittäjä
Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 544/2017 vp
Kirjallinen kysymys rikosperusteisten velkojen käsittelystä velkajärjestelyssä
TAA 438/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 24 tiesuunnitelman laatimiseen (750 000 euroa)
TAA 439/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tuuliharjan eritasoliittymälle ja yhdystielle valtatien 4 ja seututien 140 väliin (3 000 000 euroa)
KK 346/2017 vp
Kirjallinen kysymys kuluttajien dataoikeuksista
KK 146/2017 vp
Kirjallinen kysymys puolustusvoimien jatkosuunnitelmista Hälvälän harjoitus- ja ampuma-alueella
KK 135/2017 vp
Kirjallinen kysymys autismin kirjon henkilöiden ihmisoikeuksien turvaamisesta
KK 87/2017 vp
Kirjallinen kysymys AIPA-hankkeen tilanteesta
KK 47/2017 vp
Kirjallinen kysymys perhehoitolain vaikutuksista
KK 645/2016 vp
Kirjallinen kysymys VR:n kunnossapitotoiminnasta
KK 638/2016 vp
Kirjallinen kysymys kilpailukykysopimuksen vaikutuksista osittaiseen hoitorahaan