Satu Taavitsainen Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Taavitsainen, Satu
Puhelin: 09 432 3168
Sähköposti: satu.taavitsainen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.satutaavitsainen.com
Ammatti / arvo: sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 -
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 124/2018 vp
Kirjallinen kysymys koirien pentutehtailusta
KK 74/2018 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetyn lain 13 §:n soveltamisesta asiakasmaksuihin
KK 40/2018 vp
Kirjallinen kysymys  asiakasmaksulain  11 §:n  soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin
KK 15/2018 vp
Kirjallinen kysymys päivähoidon henkilöstön määrästä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana
KK 3/2018 vp
Kirjallinen kysymys sosiaalisen luototuksen yhtenäisestä toteutumisesta kaikissa Suomen kunnissa
LA 95/2017 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
KK 540/2017 vp
Kirjallinen kysymys alaikäisten lasten ulosotosta ja maksuhäiriömerkinnöistä
KK 521/2017 vp
Kirjallinen kysymys koulukuvausten korkeista kustannuksista lapsiperheille ja lasten arjessa tapahtuvan markkinoinnin hillitsemisestä
KK 505/2017 vp
Kirjallinen kysymys potilasasiakirjojen virheistä
KK 487/2017 vp
Kirjallinen kysymys palkkatukien maksatusten viivästymisestä