Satu Taavitsainen Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Taavitsainen, Satu
Puhelin: 09 432 3168
Sähköposti: satu.taavitsainen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.satutaavitsainen.com
Ammatti / arvo: sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 -
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 14.06.2018
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KA 5/2018 vp
Keskustelualoite ulosottoon joutuneiden ahdingosta ja heidän tilanteensa parantamisesta sekä perintäyhtiöiden toiminnan ongelmista ja niiden korjaamisesta
LA 26/2018 vp
Lakialoite laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
LTA 10/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 13 ja Pelloksen tehtaan välisen tieosuuden parantamiseen (200 000 euroa)
LTA 11/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yhdystien 4321 perusparannukseen Mikkelissä (200 000 euroa)
LTA 18/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 455/15323 liittymäjärjestelyn parantamiseen Joroisissa (1 000 000 euroa)
LTA 19/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seututien 474 perusparannukseen (1 400 000 euroa)
LTA 26/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 Hurus—Hietanen tieosuuden nopeuttamiseen (5 000 000 euroa)
LTA 31/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savon radan raideliikenteen nopeuttamiseen (10 000 000 euroa)
LTA 32/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pellos—Mäntyharju teollisuuden pistoraiteen parantamiseen (15 000 000 euroa)
LTA 23/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtateiden 5 ja 14 yhdistävän Rantasalmen taajaman läpi kulkevan seututien 464 päällystämiseen (2 700 000 euroa)