Tiina Elovaara Sininen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 - 12.06.2017, 13.06.2017 -

Nimi: Elovaara, Tiina
Puhelin: 09 432 3019
Sähköposti: tiina.elovaara@eduskunta.fi
Ammatti / arvo: kasvatustieteen opiskelija
Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Lakivaliokunta (jäsen) 30.06.2017 -
Sivistysvaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 -
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 -
Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 -
Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (varajäsen) 20.10.2017 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 08.06.2015 - 29.06.2017
Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 22.04.2015 - 12.06.2017
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sininen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 13.06.2017 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 224/2017 vp
Kirjallinen kysymys lastensuojelun jälkihuollon turvaamisesta Kelan päätöksenteossa
KK 29/2017 vp
Kirjallinen kysymys kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta maanpuolustuksessa
KK 594/2016 vp
Kirjallinen kysymys Mediapoliksen ja Yleisradion yhteistyön kehittämisestä Tampereella
KK 559/2016 vp
Kirjallinen kysymys itsenäisyyteen kohdistuvan kriisin torjumisesta
LA 81/2016 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta
KK 247/2016 vp
Kirjallinen kysymys valtion osallistumisesta Häpesuon entisen kaatopaikan puhdistamisen kustannuksiin Nokialla
KK 57/2016 vp
Kirjallinen kysymys työllisyysmäärärahojen alueellisesta jaosta
KK 58/2016 vp
Kirjallinen kysymys yliopistollisten lastensairaaloiden rakentamisen valtionavustuksista
KK 156/2015 vp
Kirjallinen kysymys yritysten ja valtionhallinnon yhteistyön nopeuttamisesta
KK 157/2015 vp
Kirjallinen kysymys laskutuskäytäntöjen luoman eriarvoisuuden vähentämisestä