Hanna Halmeenpää Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Halmeenpää, Hanna
Puhelin: 09 432 3030
Sähköposti: hanna.halmeenpaa@eduskunta.fi
Kotisivu: www.hannahalmeenpaa.fi
Ammatti / arvo: biologian ja maantiedon lehtori, filosofian maisteri
Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 07.09.2017 -
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2016
Suuri valiokunta (jäsen) 07.09.2017 - 11.09.2018
Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 15.09.2017 - 11.09.2018
Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

TPA 38/2018 vp
Toimenpidealoite koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen alentamisesta
TAA 124/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä luonnonmukaisen maataloustuotannon neuvontaan (500 000 euroa)
KK 208/2018 vp
Kirjallinen kysymys Fennovoiman ydinvoimalahankkeen aikataulusta
KK 130/2018 vp
Kirjallinen kysymys Metsähallituksen aikomuksesta poistaa retkeilyalueita käytöstä
KK 643/2017 vp
Kirjallinen kysymys energiajuomien haitallisista vaikutuksista lapsiin ja nuoriin
TPA 60/2017 vp
Toimenpidealoite lampaiden tilateurastuksen mahdollistamisesta
KK 495/2017 vp
Kirjallinen kysymys Kemijoki Oy:n velvoitteista kansallisen kalatiestrategian toteuttamisessa
KK 472/2017 vp
Kirjallinen kysymys kalatalousviranomaisen asemasta maakuntauudistuksessa
LA 65/2017 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 61/2017 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta