Timo Harakka Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Harakka, Timo
Puhelin: 09 432 3031
Sähköposti: timo.harakka@eduskunta.fi
Kotisivu: www.timoharakka.fi
Ammatti / arvo: toimittaja, kirjailija
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 -
Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 14.02.2018 -
Verojaosto (jäsen) 11.09.2015 -
Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 -
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 13.02.2018
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2015 - 19.12.2016
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

LA 8/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
KK 600/2017 vp
Kirjallinen kysymys Suomen ja Portugalin sekä Espanjan verosopimusten voimaan saattamisesta sekä muiden verosopimusten aukkojen poistamisesta
KK 473/2017 vp
Kirjallinen kysymys veronkiertoa koskevista direktiivineuvotteluista
KK 304/2017 vp
Kirjallinen kysymys verkossa tapahtuvien viharikosten esitutkinnan voimavaroista
KK 111/2017 vp
Kirjallinen kysymys Kemijoen kalatalousvelvoitteiden noudattamisesta
LA 107/2016 vp
Lakialoite laiksi ensimmäisen työntekijän palkkauskulujen lisävähennysoikeuden kokeilusta
LA 47/2016 vp
Lakialoite laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
KK 362/2016 vp
Kirjallinen kysymys osuuskuntien kautta työskentelevien työttömyysturvan takaamisesta
TPA 22/2016 vp
Toimenpidealoite verkossa tapahtuvien rikosten esitutkinnan tehostamisesta
KK 362/2015 vp
Kirjallinen kysymys itsensä työllistäjien työttömyysturvan varmistamisesta