Antero Vartia Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Vartia, Antero
Puhelin: 09 432 3189
Sähköposti: antero.vartia@eduskunta.fi
Ammatti / arvo: yrittäjä, kauppatieteiden maisteri
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

TAA 598/2018 vp
Talousarvioaloite meriliikenteessä käytettävien alusten kil-pailukyvyn parantamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-21 000 000 euroa)
TAA 599/2018 vp
Talousarvioaloite alueellisiin kuljetustukiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-1 000 000 euroa)
KK 347/2018 vp
Kirjallinen kysymys asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden aurinkosähkön hyödyntämisen haasteista
KK 348/2018 vp
Kirjallinen kysymys sähköautojen latausmahdollisuuksista taloyhtiöissä
TPA 37/2017 vp
Toimenpidealoite irtaimen käyttöomaisuuden poistoista syntyvän verotuen pienentämisestä
TPA 39/2017 vp
Toimenpidealoite meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta matkustaja-alusten miehistökustannustuen leikkaamiseksi
TAA 476/2017 vp
Talousarvioaloite meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen osoitetun määrärahan vähentämisestä (‑15 000 000 euroa)
TAA 475/2017 vp
Talousarvioaloite yhteisöveron arvioidun tuoton lisääämisestä (100 000 000 euroa)
TAA 477/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen Tekesin kautta (40 000 000 euroa)
KK 216/2017 vp
Kirjallinen kysymys EU:n uusiutuvan energian direktiivin ja sähkömarkkinadirektiivin mukaisista energiayhteisöistä