Ozan Yanar Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Yanar, Ozan
Puhelin: 09 432 3198
Sähköposti: ozan.yanar@eduskunta.fi
Kotisivu: www.ozan.fi
Ammatti / arvo: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja, valtiotieteiden kandidaatti
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 07.09.2017 -
Verojaosto (jäsen) 22.09.2017 -
Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 -
Kunta- ja terveysjaosto (lisäjäsen) 22.09.2017 -
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 -
Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 31.05.2019
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 29.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017
Liikennejaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017
Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017
Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017
Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 561/2017 vp
Kirjallinen kysymys paperittomien terveydenhuollosta
LA 68/2017 vp
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 §:n muuttamisesta
TPA 40/2017 vp
Toimenpidealoite työkoneiden energiaverojen palautusjärjestelmän laatimisesta
LA 56/2017 vp
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
LA 58/2017 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
LA 67/2017 vp
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 57/2017 vp
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta
LA 49/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 58 ja 58 b §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
TAA 519/2017 vp
Talousarvioaloite asuntolainan korkovähennysten pienentämisestä syntyvästä verotuottojen kasvusta (25 000 000 euroa)
TAA 521/2017 vp
Talousarvioaloite turpeen verotuen pienentämisestä johtuvasta energiaverotuoton kasvusta (12 000 000 euroa)