Kari Kulmala Sininen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 - 12.06.2017, 13.06.2017 -

Nimi: Kulmala, Kari
Puhelin: 09 432 3070
Sähköposti: kari.kulmala@eduskunta.fi
Kotisivu: www.karikulmala.fi
Ammatti / arvo: hallintotieteiden maisteri, ylikonstaapeli
Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 07.09.2017 -
Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 22.09.2017 -
Verojaosto (jäsen) 03.05.2018 -
Maatalousjaosto (jäsen) 22.09.2017 -
Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 14.09.2017 -
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.02.2018 -
Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 -
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 20.10.2017 - , (Puheenjohtaja) 08.11.2017 -
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 08.11.2017 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 22.04.2015 - 12.06.2017
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sininen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 31.01.2018 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 303/2018 vp
Kirjallinen kysymys ravintoloiden asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden parantamisesta
KK 261/2018 vp
Kirjallinen kysymys metsäpeuran siirtoistutuksista vahvan susikannan alueille
LA 19/2018 vp
Lakialoite laiksi pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n muuttamisesta
TPA 22/2018 vp
Toimenpidealoite automaattisen liikennevalvonnan kehittämisestä keskinopeusmittauksen osalta
KK 168/2018 vp
Kirjallinen kysymys Maaseutuviraston tulkinnasta viherlannoitusalojen merkitsemisestä kesken tukikauden
KK 128/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kiteen Puhoksen Hiiskosken ja Orivedeltä Pyhäjärvelle kulkevan veneilyreitistön kehittämisestä
KK 129/2018 vp
Kirjallinen kysymys osoitejärjestelmästä sekä Suomesta maksettavasta lapsilisästä ja kotihoidontuesta ulkomailla asuville henkilöille
TPA 12/2018 vp
Toimenpidealoite Poliisiammattikorkeakoulun opintososiaalisten etujen palauttamisesta
LA 11/2018 vp
Lakialoite laiksi jätelain 80 §:n muuttamisesta
KK 85/2018 vp
Kirjallinen kysymys minkin poistamisesta riistaeläinten luettelosta ja rinnastamisesta rauhoittamattomaan eläimeen