Antti Kurvinen Keskustan eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Kurvinen, Antti
Puhelin: 09 432 3078
Sähköposti: antti.kurvinen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.anttikurvinen.fi
Ammatti / arvo: lakimies, oikeustieteen maisteri
Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Hallintovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 -
Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 01.03.2018 -
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 07.09.2017 -
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 19.06.2018 -
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 28.02.2018
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - 03.12.2015
Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

TPA 47/2018 vp
Toimenpidealoite valtatien 19 välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden parantamisesta välillä Seinäjoki—Lapua
TAA 260/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 17517 välille Tepontie—Latikan asemakaava-alue Seinäjoella (250 000 euroa)
TAA 259/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 17685 Lapuan Jokitien perusparannukseen ja päällystämiseen välillä valtatie 16 ja Jokitie 541 (150 000 euroa)
TAA 262/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 733 perusparannuksen suunnitteluun ja korjaukseen välillä Kauhava—Karvala (3 150 000 euroa)
TAA 264/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 19 Patruunatehtaantie eritasoliittymän toteuttamiseen Jouttikalliolla Lapualla (9 600 000 euroa)
TAA 263/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 18 välin Laihia—Seinäjoki parantamisen ensimmäisen vaiheen suunnitteluun ja toteuttamiseen (4 000 000 euroa)
TAA 261/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 18 Isonkyrön eritasoliittymän suunnitteluun ja toteuttamiseen (3 000 000 euroa)
TAA 265/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry:n toiminnan turvaamiseen (120 000 euroa)
KK 24/2018 vp
Kirjallinen kysymys koulukuljetuksista liukkailla keleillä ja teiden talvikunnossapidosta Etelä-Pohjanmaalla
TAA 214/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 738 peruskorjaukseen ja päällystämiseen välillä Voltti—Kortesjärvi (2 000 000 euroa)