Mats Löfström Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.04.2015 -

Nimi: Löfström, Mats
Puhelin: 09 432 3090
Sähköposti: mats.lofstrom@eduskunta.fi
Kotisivu: www.lofstrom.ax
Ammatti / arvo: kansanedustaja
Vaalipiiri: Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 22.04.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 20.11.2015 - 09.02.2016
Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  22.04.2015 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 14.06.2016 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 81/2018 vp
Kirjallinen kysymys toimenpiteistä Suomen Barcelonan-kunniapääkonsulin erottamisen johdosta
SS 81/2018 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder till följd av uppsägningen av den finska hederskonsulen i Barcelona
KK 601/2017 vp
Kirjallinen kysymys vesivahinkojen ehkäisemisestä
SS 601/2017 rd
Skriftligt spörsmål om motverkan av vattenskador
KK 545/2017 vp
Kirjallinen kysymys sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten neutralisoinnista Ahvenanmaan taloudelliselle itsehallinnolle
SS 545/2017 rd
Skriftligt spörsmål om neutraliseringen av vård- och landskapsreformens effekter på Ålands ekonomiska självstyrelse
KK 513/2017 vp
Kirjallinen kysymys HCT-ajoneuvoja koskevasta sääntelystä
SS 513/2017 rd
Skriftligt spörsmål om regleringen om HCT-fordon
TAA 289/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ahvenanmaan tasoitusmaksuun (15 000 000 euroa)
BM 289/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för avräkning till Åland (15 000 000 euro)