Leena Meri Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  07.05.2015 -

Nimi: Meri, Leena
Puhelin: 09 432 3165
Sähköposti: leena.meri@eduskunta.fi
Kotisivu: www.leenameri.fi
Ammatti / arvo: varatuomari, henkikirjoittaja
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 07.05.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 -
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  07.05.2015 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 02.02.2016 - 15.06.2017
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 15.06.2017 -
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä työvaliokunta (puheenjohtaja) 15.06.2017 -
Kansanedustajana: 07.05.2015 -
Edeltäjä: Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

LA 50/2018 vp
Lakialoite laiksi vanhusasiainvaltuutetusta ja laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
TAA 283/2018 vp
Talousarvioaloite omaishoidon tuen vapauttamisesta verotuksen piiristä johtuvan tuloveroarvon vähentämisestä (-20 000 000 euroa)
TAA 285/2018 vp
Talousarvioaloite lapsivähennyksen palauttamisesta johtuvan tuloveroarvion vähentämisestä (-70 000 000 euroa)
TAA 284/2018 vp
Talousarvioaloite eläkkeiden verotuksen kohtuullistamisesta johtuvan tuloveroarvion vähentämisestä (-50 000 000 euroa)
TAA 289/2018 vp
Talousarvioaloite arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan nostosta johtuvan tuloveroarvion vähentämisestä (-50 000 000 euroa)
TAA 288/2018 vp
Talousarvioaloite perintö- ja lahjaverojärjestelmän uudistamisesta johtuvan tuloveroarvion vähentämisestä (-40 000 000 euroa)
TAA 287/2018 vp
Talousarvioaloite perussuomalaisen yritysveromallin käyttöönotosta johtuvan tuloveroarvion vähentämisestä (-50 000 000 euroa)
TAA 290/2018 vp
Talousarvioaloite energiaverojen korotuksen perumisesta johtuvan tuloveroarvion vähentämisestä (-40 000 000 euroa)
TAA 286/2018 vp
Talousarvioaloite keskituloisten ansiotuloverotuksen alentamisesta johtuvan tuloveroarvion vähentämisestä (-300 000 000 euroa)
TAA 291/2018 vp
Talousarvioaloite liikennepolttoaineiden veronkorotuksen perumisesta johtuvan tuloveroarvion vähentämisestä (-50 000 000 euroa)