Leena Meri Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  07.05.2015 -

Nimi: Meri, Leena
Puhelin: 09 432 3165
Sähköposti: leena.meri@eduskunta.fi
Kotisivu: www.leenameri.fi
Ammatti / arvo: varatuomari, henkikirjoittaja
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 07.05.2015 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 -
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  07.05.2015 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 02.02.2016 - 15.06.2017
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 15.06.2017 -
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä työvaliokunta (puheenjohtaja) 15.06.2017 -
Kansanedustajana: 07.05.2015 -
Edeltäjä: Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KA 9/2018 vp
Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
LA 79/2018 vp
Lakialoite laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
LA 80/2018 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
LA 77/2018 vp
Lakialoite laiksi arpajaislain muuttamisesta
LA 78/2018 vp
Lakialoite laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
DI 9/2018 rd
Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2019
LM 68/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 47 § i självstyrelselagen för Åland
LA 63/2018 vp
Lakialoite laeiksi raskaan liikenteen tienkäyttömaksuista ja ajoneuvoverolain 27 §:n muuttamisesta
LA 72/2018 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
LA 70/2018 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta