Liisa Jaakonsaari  
Kansanedustajana  24.03.1979 - 13.07.2009

Nimi: Jaakonsaari, Liisa
Ammatti / arvo: toimittaja
Aiemmat vaalipiirit: Oulun läänin vaalipiiri 24.03.1979 - 23.03.1999
Oulun vaalipiiri 24.03.1999 - 13.07.2009
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Ensimmäinen varapuhemies) 25.03.2003 - 22.04.2003
Puhemiesneuvosto (jäsen) 27.04.1999 - 22.04.2003, (Ensimmäinen varapuhemies) 02.04.2003 - 22.04.2003, (jäsen) 30.04.2003 - 20.03.2007
Kansliatoimikunta (Ensimmäinen varapuhemies) 02.04.2003 - 22.04.2003
Suuri valiokunta (jäsen) 1979 - 1986
Lakivaliokunta (jäsen) 1979 - 1982
Sivistysvaliokunta (varajäsen) 1979 - 1982, (jäsen) 1983 - 1986
Toinen lakivaliokunta (jäsen) 1979 - 1985
Liikennevaliokunta (jäsen) 1985 - 1986
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.04.1987 - 21.03.1991, (jäsen) 11.04.1991 - 30.04.1991
Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 24.11.1989 - 13.09.1990, (jäsen) 14.09.1990 - 12.04.1995, (jäsen) 23.04.1999 - 18.03.2003, (Puheenjohtaja) 27.04.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 29.04.2003 - 13.07.2009, (Puheenjohtaja) 30.04.2003 - 20.03.2007
Puolustusvaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 07.05.1991, (jäsen) 03.03.2000 - 25.10.2000
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 29.10.1993 - 23.03.1995, (jäsen) 29.04.2003 - 09.12.2003, (jäsen) 03.04.2007 - 13.07.2009
Valitsijamiehet (varajäsen) 1979 - 1982, (jäsen) 1983 - 21.03.1991
Tarkistajat (jäsen) 1979 - 1979
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 1984 - 1986, (jäsen) 14.04.1987 - 15.04.1991, (Varapuheenjohtaja) 14.05.1987 - 15.04.1991
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 14.04.1987 - 31.12.1993, (jäsen) 01.01.1994 - 23.03.1995, (jäsen) 03.03.2000 - 02.05.2007, (Varapuheenjohtaja) 16.11.2004 - 02.05.2007
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 07.02.2001 - 25.04.2003
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003
Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 03.05.2007 - 08.09.2009
Länsi-Euroopan unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (Puheenjohtaja) 18.06.1999 - 18.03.2003
Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 18.06.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 09.05.2003 - 20.03.2007
Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (Puheenjohtaja) 28.03.2001 - 18.03.2003, (jäsen) 09.05.2003 - 20.03.2007, (Puheenjohtaja) 23.05.2003 - 20.03.2007
Euro-Välimeri parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.03.2004 - 13.07.2009, (Puheenjohtaja) 10.03.2004 - 20.03.2007
Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan yhteiskomitean Suomen valtuuskunta (jäsen) 01.01.1993 - 31.12.1994
EFTA-parlamentaarikkokomitean Suomen valtuuskunta (varajäsen) 21.12.1993 - 31.12.1994
ETAn parlamentaarisen sekakomitean Suomen valtuuskunta (varajäsen) 21.12.1993 - 31.12.1994
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 21.04.2006 - 20.03.2007
Aiemmat eduskuntaryhmät: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 24.03.1979 - 13.07.2009
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 01.03.1987 - 10.06.1993
Edustajantoimi keskeytynyt: 13.07.2009 - 19.04.2011
Toimii Euroopan parlamentin jäsenenä
Tilalla: Raimo Piirainen /sd
Valtioneuvoston jäsenyydet
Ministeri: työministeri (Lipponen I) 13.04.1995 - 14.04.1999