Anneli Jäätteenmäki  
Kansanedustajana  21.03.1987 - 20.07.2004

Nimi: Jäätteenmäki, Anneli
Ammatti / arvo: varatuomari
Aiemmat vaalipiirit: Vaasan läänin vaalipiiri 21.03.1987 - 23.03.1999
Vaasan vaalipiiri 24.03.1999 - 18.03.2003
Helsingin vaalipiiri 19.03.2003 - 20.07.2004
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Puhemies) 25.03.2003 - 16.04.2003
Puhemiesneuvosto (Puhemies) 02.04.2003 - 16.04.2003
Kansliatoimikunta (Puhemies) 02.04.2003 - 16.04.2003
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.04.1987 - 10.04.1991, (jäsen) 08.11.1991 - 22.04.1994, (jäsen) 28.04.1995 - 23.03.1999
Lakivaliokunta (jäsen) 09.04.1987 - 10.04.1991
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 11.04.1991 - 05.11.1991
Puolustusvaliokunta (varajäsen) 11.04.1991 - 10.05.1991
Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 10.05.1991 - 30.04.1994, (jäsen) 07.04.1999 - 10.09.1999, (jäsen) 17.09.2003 - 20.07.2004
Suuri valiokunta (jäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003
Valitsijamiehet (jäsen) 07.04.1987 - 21.03.1991
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.04.1987 - 03.05.1994
Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 16.04.1991 - 30.04.1994, (jäsen) 28.04.1995 - 01.04.2003
Suppeampi pankkivaltuusto (toinen varajäsen) 16.04.1991 - 23.09.1993, (ensimmäinen varajäsen) 24.09.1993 - 29.11.1993, (jäsen) 30.11.1993 - 30.04.1994, (toinen varajäsen) 28.04.1995 - 06.04.1999, (ensimmäinen varajäsen) 07.04.1999 - 29.02.2000
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (Varapuheenjohtaja) 01.01.1996 - 18.03.2003, (varajäsen) 07.10.2003 - 20.07.2004
Valtion vakuusrahaston valtuusto (jäsen) 01.05.1996 - 06.04.1999
Länsi-Euroopan unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 18.06.1999 - 18.03.2003
Eduskunnan palkkavaltuuskunta (jäsen) 14.04.1987 - 29.02.1992
Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 21.03.1987 - 20.07.2004
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 12.04.1991 - 19.04.1994
Keskustan eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 29.03.1999 - 20.06.2000
Edustajantoimi keskeytynyt: 20.07.2004 - 20.03.2007
Toimii Euroopan parlamentin jäsenenä
Tilalla: Terhi Peltokorpi /kesk
Valtioneuvoston jäsenyydet
Pääministeri: Pääministeri  (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003
Ministeri: oikeusministeri (Aho) 01.05.1994 - 12.04.1995