Riitta Myller Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  21.03.1987 - 23.03.1995, 20.04.2011 -

Nimi: Myller, Riitta
Puhelin: 09 432 3118
Sähköposti: riitta.myller@eduskunta.fi
Kotisivu: riittammmyller.blogspot.fi/
Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja
Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 -
Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Karjalan läänin vaalipiiri 21.03.1987 - 23.03.1995
Pohjois-Karjalan vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 -
Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 18.06.2014 - 21.04.2015
Suuri valiokunta (jäsen) 1987 - 1990, (varajäsen) 1993 - 1994, (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015, (Puheenjohtaja) 18.06.2014 - 21.04.2015, (Toinen varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 14.06.2018
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 1987 - 1987, (jäsen) 12.02.2014 - 02.09.2014
Liikennevaliokunta (jäsen) 1987 - 1994
Toinen lakivaliokunta (jäsen) 1987 - 1990
Ympäristövaliokunta (jäsen) 1991 - 1994
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 1993 - 1994
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015
Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu (jäsen) 22.03.2013 - 06.03.2015
Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 04.06.2013 - 08.06.2015
Suuren valiokunnan työjaosto (Puheenjohtaja) 18.06.2014 - 21.04.2015
Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 - 22.02.2018
Valitsijamiehet (jäsen) 1987 - 1990
Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 1987 - 1994
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (Puheenjohtaja) 06.06.2013 - 21.04.2015
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 1991 - 1994
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 06.06.2013 - 21.04.2015
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 21.03.1987 - 23.03.1995

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

TAA 350/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Metsähallituksen toimintaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla (1 600 000 euroa)
TAA 351/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Helsinki—Joensuu-rautatien kehittämiseen ja Helsinki—Porvoo—Kouvola-ratayhteyden selvittämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 352/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Metsähallituksen luontopalveluille saimaannorpan suojelutyöhön (100 000 euroa)
TAA 325/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Joensuun ratapihan uudistamiseen ja asemanseudun kehittämiseen (4 440 000 euroa)
KK 372/2017 vp
Kirjallinen kysymys asuntokaupan kuluttajansuojan parantamisesta
KK 255/2017 vp
Kirjallinen kysymys Pohjois-Karjalan liikennehankkeista
KK 176/2017 vp
Kirjallinen kysymys biojalostamoiden investointituesta
TAA 293/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Metsähallituksen luontopalveluille nuorten työllistämiseen (1 000 000 euroa)
TAA 290/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pelastustoimen lähialueyhteistyöhön (100 000 euroa)
TAA 289/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä itärajan rajanylityspaikkojen palvelutason turvaamiseen (2 000 000 euroa)