Lea Mäkipää Sininen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  26.03.1983 - 23.03.1995, 20.04.2011 - 12.06.2017, 13.06.2017 -

Nimi: Mäkipää, Lea
Puhelin: 09 432 3120
Sähköposti: lea.makipaa@eduskunta.fi
Kotisivu: www.leamakipaa.fi
Ammatti / arvo: merkonomi
Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 20.04.2011 -
Aiemmat vaalipiirit: Turun läänin pohjoinen vaalipiiri 26.03.1983 - 23.03.1995
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 27.04.2018 -
Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Talousvaliokunta (jäsen) 27.04.2018 -
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 23.09.2016 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 1987 - 1989
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 1989 - 1990, (varajäsen) 1991 - 1994
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 1991 - 1994, (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 30.06.2017 - 05.09.2017
Suuri valiokunta (jäsen) 1994 - 1994
Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017
Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 05.09.2017, (jäsen) 06.09.2017 - 04.05.2018
Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - 19.04.2018
Valitsijamiehet (varajäsen) 1987 - 1994
Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Eduskunnan palkkavaltuuskunta (jäsen) 1987 - 1990
Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 26.03.1983 - 23.03.1995
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sininen eduskuntaryhmä (3. varapuheenjohtaja) 29.06.2017 -
Suomen maaseudun puolueen eduskuntaryhmä (pj) 1994 -
Suomen maaseudun puolueen eduskuntaryhmä (1. vpj) 1987-1988 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KA 15/2017 vp
Keskustelualoite Suomen maaseutupolitiikasta
KK 640/2016 vp
Kirjallinen kysymys Parkanon junavuorojen ja pysähdysten vähentämisestä ja eriarvoistavasta lippuhinnoittelusta
TAA 301/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Nerkoontien päällystämiseen Kihniöllä (2 500 000 euroa)
TPA 17/2016 vp
Toimenpidealoite ympäristöherkkyyden luokittelemisesta, sairauskoodien määrittelemisestä ja ajanmukaisen terveydenhuollon koulutuksen lisäämisestä
KK 110/2016 vp
Kirjallinen kysymys uskonnollisin rituaalein tuotetun lihan teurastuksen, maahantuonnin ja myynnin kieltämisestä tulevassa eläinsuojelulaissa sekä eläinsuojelulain valvonnan tehostamisesta luvattomien teurastusten varalta
KK 59/2016 vp
Kirjallinen kysymys ajokortin myöntämisiän alentamisesta
KK 49/2016 vp
Kirjallinen kysymys Ahvenanmaalle suuntautuvien kohtuuttomien varainsiirtojen rajoittamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kansalaisten yhdenvertaiseen asemaan saattamiseksi