Pertti Salolainen Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  23.03.1970 - 01.10.1996, 21.03.2007 -

Nimi: Salolainen, Pertti
Puhelin: 09 432 3105
Sähköposti: pertti.salolainen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.perttisalolainen.fi
Ammatti / arvo: ministeri, kauppatieteiden maisteri, suurlähettiläs
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 21.03.2007 -
Aiemmat vaalipiirit: Helsingin kaupungin vaalipiiri 23.03.1970 - 01.10.1996
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 -
Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 31.05.2019
Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (jäsen) 10.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Ikäpuhemies) 28.04.2015 - 28.04.2015, (Ikäpuhemies) 02.02.2016 - 02.02.2016, (Ikäpuhemies) 01.02.2017 - 01.02.2017, (Ikäpuhemies) 05.02.2018 - 05.02.2018
Puhemiesneuvosto (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011
Suuri valiokunta (jäsen) 1970 - 1970, (varajäsen) 1971 - 1972, (jäsen) 1972 - 1972, (varajäsen) 1973 - 1975 I, (jäsen) 1995 - 1996
Sosiaalivaliokunta (Varapuheenjohtaja) 1970 - 1975 I
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 1975 II - 1978, (Puheenjohtaja) 1979 - 1986
Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 1995 - 1996, (jäsen) 03.04.2007 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 19.04.2011, (Varapuheenjohtaja) 03.05.2011 - 21.04.2015
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 07.09.2016 - 07.02.2017
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 1970 - 1971, (varajäsen) 1972 - 1972
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 1970 - 1986
Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 01.06.2007 - 31.05.2015, (Puheenjohtaja) 21.09.2011 - 31.05.2015
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 15.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 01.07.2011 - 21.04.2015
Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 15.05.2007 - 15.10.2007
Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (varajäsen) 13.02.2013 - 21.04.2015
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 1983 - 1986, (jäsen) 30.05.2007 - 29.05.2008
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 20.06.2007 - 19.04.2011
Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  21.03.2007 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 23.03.1970 - 01.10.1996
Kansanedustajana: 23.03.1970 - 01.10.1996
Seuraaja: Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Siirtynyt 1.10.1996 Suomen suurlähettilääksi Lontooseen
Valtioneuvoston jäsenyydet
Pääministeri: pääministerin sijainen (Aho) 26.04.1991 - 13.04.1995
Ministeri: ministeri ulkoasiainministeriössä (Holkeri) 30.04.1987 - 25.04.1991
ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä (Holkeri) 30.04.1987 - 25.04.1991
ministeri ulkoasiainministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 13.04.1995
ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 13.04.1995

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 394/2018 vp
Kirjallinen kysymys miehittämättömien ilma-alusten haitoista luonnossa ja erityisesti lintujen pesimäalueilla
KK 109/2018 vp
Kirjallinen kysymys suunnitelmasta METSO-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi
KK 647/2017 vp
Kirjallinen kysymys pikaluottojen ongelmien vähentämisestä
KK 573/2017 vp
Kirjallinen kysymys maapallon tulevaisuudesta
KK 428/2017 vp
Kirjallinen kysymys Venezuelan demokratia- ja ihmisoikeustilanteesta sekä EU:n toimista sen parantamiseksi
KK 265/2017 vp
Kirjallinen kysymys Kemijoen kalateistä
KK 55/2017 vp
Kirjallinen kysymys kestämättömästä rakentamisesta
KK 547/2016 vp
Kirjallinen kysymys Sankapalonsuon uuden turvetuotantoalueen aiheuttamasta uhasta Simojoen vaelluskalakannoille
KK 121/2016 vp
Kirjallinen kysymys suden kannanhoidollisesta metsästyksestä
KK 26/2015 vp
Kirjallinen kysymys kansainvälisten luksusristeilijöiden Itämeren saastuttamisesta