Satu Hassi Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.03.1991 - 20.07.2004, 22.04.2015 -

Nimi: Hassi, Satu
Puhelin: 09 432 3034
Sähköposti: satu.hassi@eduskunta.fi
Kotisivu: www.satuhassi.fi
Ammatti / arvo: tekniikan lisensiaatti, kirjailija
Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 -
Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri 22.03.1991 - 23.03.1999
Pirkanmaan vaalipiiri 24.03.1999 - 20.07.2004
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.06.2015 -
Ympäristövaliokunta (Puheenjohtaja) 09.06.2015 -
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 -
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikennevaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995
Lakivaliokunta (jäsen) 16.02.1993 - 23.03.1995, (jäsen) 07.03.1997 - 05.09.1997
Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 14.04.1999, (varajäsen) 02.04.2003 - 20.07.2004, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Puolustusvaliokunta (jäsen) 15.10.1997 - 04.02.1998, (jäsen) 10.03.1998 - 03.04.1998
Talousvaliokunta (jäsen) 04.06.2002 - 18.03.2003
Ympäristövaliokunta (Varapuheenjohtaja) 02.04.2003 - 18.06.2004
Valitsijamiehet (jäsen) 09.04.1991 - 23.03.1995
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 16.02.1993 - 23.03.1995
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 21.12.1993 - 23.03.1995
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 02.04.2003 - 13.06.2003
Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Vihreä eduskuntaryhmä 22.03.1991 - 20.07.2004
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 01.04.1991 - 02.12.1993
Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 03.02.1997 - 20.05.1997
Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 20.03.2003 - 20.07.2004
Edustajantoimi keskeytynyt: 20.07.2004 - 20.03.2007
Toimii Euroopan parlamentin jäsenenä
Tilalla: Oras Tynkkynen /vihr
Valtioneuvoston jäsenyydet
Ministeri: ympäristöministeri (Lipponen II) 15.04.1999 - 30.05.2002
ministeri ulkoasiainministeriössä (Lipponen II) 15.04.1999 - 30.05.2002

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 467/2018 vp
Kirjallinen kysymys avohakkuiden rajoittamisesta
KK 397/2018 vp
Kirjallinen kysymys uhanalaisten lajien esiintymisen selvittämisestä
TAA 125/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tampere—Seitseminen-tien kunnostamiseen (150 000 euroa)
TAA 127/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Metsähallituksen luontopalveluille luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja retkeilyalueiden ylläpitoon (4 000 000 euroa)
TAA 126/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Seitsemisen kansallispuiston retkeilyrakenteiden kunnostukseen (250 000 euroa)
KK 375/2018 vp
Kirjallinen kysymys CETA-sopimukseen liittyvän kaivoslain uudistamista koskevan eduskunnan lausuman toteuttamisesta
KK 369/2018 vp
Kirjallinen kysymys valtion omistajaohjauksesta ja Senaatti-kiinteistöjen pyrkimyksestä muuttaa valtakunnallisesti merkittävää kaupunkiympäristöä Rovaniemellä
KK 360/2018 vp
Kirjallinen kysymys Saaristomeren kuhakannan turvaamisesta
KK 216/2018 vp
Kirjallinen kysymys vuokrasopimusten irtisanomisesta
KK 132/2018 vp
Kirjallinen kysymys onnettomuuksien torjunnasta vaarallisten aineiden kuljetuksissa