Markku Rossi Keskustan eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.03.1991 - 23.03.1995, 31.03.1999 - 20.07.1999, 01.10.2000 -

Nimi: Rossi, Markku
Puhelin: 09 432 3056
Sähköposti: markku.rossi@eduskunta.fi
Kotisivu: www.markkurossi.net
Ammatti / arvo: päätoimittaja
Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 -
Aiemmat vaalipiirit: Kuopion läänin vaalipiiri 22.03.1991 - 23.03.1995
Kuopion vaalipiiri 31.03.1999 - 20.07.1999
Kuopion vaalipiiri 01.10.2000 - 18.03.2003
Pohjois-Savon vaalipiiri 19.03.2003 - 21.04.2015
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Liikennejaosto (jäsen) 11.09.2015 -
Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 11.09.2015 -
Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Talousvaliokunta (varajäsen) 10.05.2017 -
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 19.06.2018 -
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995, (jäsen) 19.12.2000 - 18.03.2003, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015
Puolustusvaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 17.09.1993, (varajäsen) 06.10.2000 - 18.03.2003, (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007
Lakivaliokunta (jäsen) 24.09.1993 - 23.03.1995, (jäsen) 03.11.2009 - 05.03.2010, (varajäsen) 20.04.2010 - 19.04.2011
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 20.07.1999, (jäsen) 06.10.2000 - 02.05.2007, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Liikennejaosto (jäsen) 08.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015
Asunto- ja ympäristöjaosto (lisäjäsen) 08.04.2003 - 05.05.2003
Turvallisuus- ja puolustusjaosto (jäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007
Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007
Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 06.03.2009 - 12.02.2010
Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Hallintovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Kunta- ja terveysjaosto (lisäjäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Valitsijamiehet (jäsen) 09.04.1991 - 23.03.1995
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 07.04.1999 - 20.07.1999, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Eduskunnan palkkavaltuuskunta (varajäsen) 16.04.1991 - 29.02.1992
Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  01.10.2000 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 22.03.1991 - 23.03.1995
Keskustan eduskuntaryhmä 31.03.1999 - 20.07.1999
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 04.02.2010 -
Kansanedustajana: 31.03.1999 - 20.07.1999
Edeltäjä: Mirja Ryynänen /kesk
varamiehenä Euroopan parlamentin jäsenelle
31.03.1999 - 20.07.1999
Seuraaja: Mirja Ryynänen /kesk
01.10.2000 -
Edeltäjä: Jorma Huuhtanen /kesk

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

TAA 496/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionavustukseen kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (59 000 000 euroa)
TAA 499/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Rautalammin museon korjaukseen (650 000 euroa)
TAA 498/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan  lisäämisestä  Kuopio  tanssii ja soi -tapahtuman juhlavuoden järjestämiseen (100 000 euroa)
TAA 497/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä karjalan kielen ja kulttuurin opetuksen tehostamiseen (200 000 euroa)
TAA 500/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Konnekosken kunnostamiseen Rautalammilla (100 000 euroa)
TAA 505/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Muuruveden taajamateiden parantamiseen maanteillä 5661 ja 5662 Kuopiossa (800 000 euroa)
TAA 504/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä teiden perusparannuksen suunnitteluun ja aloitukseen Kylylahden kaivoksen ja Luikonlahden rikastamon vaikutusalueella (750 000 euroa)
TAA 501/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Nilsiän reitin kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin ja kalateihin (400 000 euroa)
TAA 502/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lieteniementien (maantie 16151) kunnostukseen Sisä-Savossa (130 000 euroa)
TAA 503/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 551 liikenneturvallisuuteen ja perusparannukseen välillä Haminalahti—Karttula Kuopiossa (500 000 euroa)