Olavi Ala-Nissilä Keskustan eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  22.03.1991 - 28.02.2006, 22.04.2015 -

Nimi: Ala-Nissilä, Olavi
Puhelin: 09 432 3006
Sähköposti: olavi.ala-nissila@eduskunta.fi
Kotisivu: olaviala-nissila.net
Ammatti / arvo: kauppatieteiden maisteri, ent. KHT-tilintarkastaja
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 -
Aiemmat vaalipiirit: Turun läänin eteläinen vaalipiiri 22.03.1991 - 23.03.1999
Varsinais-Suomen vaalipiiri 24.03.1999 - 28.02.2006
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 05.10.2016 -
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Verojaosto (jäsen) 10.02.2017 - , (Puheenjohtaja) 10.02.2017 - 31.12.2017
Liikennejaosto (jäsen) 11.09.2015 -
Tarkastusvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 -
Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 19.06.2018 -
Eduskunnan tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2016 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 02.04.2003 - 28.02.2006
Lakivaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 10.05.1991, (varajäsen) 14.05.1991 - 23.03.1995
Sivistysvaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 10.05.1991
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 10.05.1991 - 23.03.1995, (jäsen) 05.04.1995 - 28.02.2006, (Puheenjohtaja) 02.04.2003 - 28.02.2006, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Talousvaliokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 25.04.1995
Verojaosto (jäsen) 08.04.2003 - 28.02.2006
Liikennejaosto (jäsen) 08.04.2003 - 28.02.2006
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 18.06.2018
Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.09.2015 - 16.02.2017
Suuri valiokunta (varajäsen) 26.02.2016 - 04.10.2016
Suomen Pankin tilintarkastajat (jäsen) 01.01.1991 - 05.10.1993
Tarkistajat (jäsen) 09.04.1991 - 23.03.1995, (Puheenjohtaja) 11.04.1991 - 23.03.1995
Valtiontilintarkastajat (varajäsen) 01.01.1992 - 31.12.1995
Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 24.09.1993 - 07.05.1999, (jäsen) 11.05.1999 - 07.03.2006, (Puheenjohtaja) 16.05.2003 - 07.03.2006, (jäsen) 09.06.2015 - 09.05.2017
Suppeampi pankkivaltuusto (toinen varajäsen) 24.09.1993 - 29.11.1993, (ensimmäinen varajäsen) 30.11.1993 - 04.04.1995, (jäsen) 05.04.1995 - 06.04.1999, (toinen varajäsen) 07.04.1999 - 07.05.1999, (jäsen) 11.05.1999 - 29.02.2000
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 13.01.1995 - 08.09.1995
Euro-Välimeri parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 13.09.2005 - 28.02.2006
Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 22.03.1991 - 28.02.2006
Kansanedustajana: 22.03.1991 - 28.02.2006
Seuraaja: Mauri Salo /kesk
Siirtynyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi.

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 473/2018 vp
Kirjallinen kysymys peltojen hiilensidontaan liittyvästä tutkimuksesta ja hiiltä sitovan viljelyn kannustimista
LA 81/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 88 §:n muuttamisesta
KK 398/2018 vp
Kirjallinen kysymys vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen laadun ja erityisosaamisen turvaamisesta Kelan hankinnoissa
TAA 6/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pitkospuiden ja lintutornin tai lintujen katselulavan rakentamiseen Oukkulanlahdelle Lounais-Suomessa (50 000 euroa)
TAA 5/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maatalousmuseo Saralle ja Loimaan ruokalukio Novidalle lasten ja nuorten ruokatietouden lisäämiseen (100 000 euroa)
TAA 7/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tiestön parantamiseen ja uudelleen päällystämiseen Varsinais-Suomessa (900 000 euroa)
KK 332/2018 vp
Kirjallinen kysymys Toijalan radan kehittämisestä ja kuulumisesta runkoverkkoluonnokseen ja seudullisen liikenteen pilottihankkeesta
KK 294/2018 vp
Kirjallinen kysymys korkeakoulutuksen kehityssuunnasta, saavutettavuudesta ja rahoituksesta tulevaisuudessa
KK 245/2018 vp
Kirjallinen kysymys satovahinkojen korvaamisesta tänä vuonna ja pysyvän  satovahinkojärjestelmän  luomisesta  sää- ja ilmastoriskien kasvaessa
KK 44/2018 vp
Kirjallinen kysymys kannanhoidollisen sudenpyynnin mahdollistamisesta, kaatolupien täytäntöönpanokieltojen määräämisen järkiperäistämisestä ja Suomen susipolitiikan kehittämisestä