Tarja Filatov Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  24.03.1995 -

Nimi: Filatov, Tarja
Puhelin: 09 432 3112
Sähköposti: tarja.filatov@eduskunta.fi
Kotisivu: www.filatov.net
Ammatti / arvo: kansanedustaja
Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 24.03.1999 -
Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri 24.03.1995 - 23.03.1999
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 -
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - , (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 05.05.2015 -
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 -
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Toinen varapuhemies) 02.02.2010 - 19.04.2011
Puhemiesneuvosto (Toinen varapuhemies) 02.02.2010 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Kansliatoimikunta (Toinen varapuhemies) 02.02.2010 - 19.04.2011
Liikennevaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 22.04.1999
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 15.11.1996
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 27.02.1996 - 23.03.1999, (Varapuheenjohtaja) 04.12.1996 - 24.03.1999, (jäsen) 23.04.1999 - 24.02.2000, (Varapuheenjohtaja) 27.04.1999 - 24.02.2000, (jäsen) 03.05.2007 - 09.09.2009
Lakivaliokunta (varajäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999
Suuri valiokunta (varajäsen) 09.06.1997 - 24.02.2000, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 23.04.1999 - 24.02.2000, (jäsen) 30.06.2011 - 25.09.2012
Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 09.09.2009, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 10.09.2009 - 12.02.2010, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Verojaosto (jäsen) 11.09.2009 - 12.02.2010
Ympäristövaliokunta (jäsen) 26.09.2012 - 08.06.2015
Valitsijamiehet (jäsen) 31.03.1995 - 29.02.2000
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 05.04.1995 - 02.03.2000, (Varapuheenjohtaja) 27.04.1999 - 02.03.2000, (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 03.05.2007 - 31.12.2010
Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 15.02.2013 - 11.02.2014, (jäsen) 12.02.2014 - 21.04.2015
Kansainvälisten asiain foorumi (Toinen varapuhemies) 02.02.2010 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  24.03.1995 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 24.03.1999 - 13.03.2002
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 22.03.2007 - 01.02.2010
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 2007 - 01.02.2010
Valtioneuvoston jäsenyydet
Ministeri: työministeri (Lipponen II) 25.02.2000 - 16.04.2003
työministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003
työministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

TAA 114/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tammelan Liesjärven kansallispuiston ajankohtaisiin kunnostustoimenpiteisiin (200 000 euroa)
TAA 115/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lisäraiteiden yleissuunnitelman laatimiseksi pääradalla välillä Riihimäki—Hämeenlinna—Tampere (8 000 000 euroa)
KK 275/2018 vp
Kirjallinen kysymys työttömien väliinputoamisesta ja työllisyyden kuntakokeilujen kiireellisestä jatkamisesta
KK 248/2018 vp
Kirjallinen kysymys työttömyysturvalaista ja ammatillisen tutkinnon suorittamisesta
KK 243/2018 vp
Kirjallinen kysymys sähköisesti laaditun hoitotahdon siirtymisestä terveydenhuollon yksiköiden potilastietojärjestelmiin
KK 603/2017 vp
Kirjallinen kysymys työllisyyden kuntakokeilun jatkamisesta
TAA 67/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Moreenin—Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3 (4 000 000 euroa)
KK 23/2017 vp
Kirjallinen kysymys kansalaisjärjestöjen oman varainhankinnan turvaamisesta ja rahankeräyslupien käsittelyaikojen lyhentämisestä
KK 665/2016 vp
Kirjallinen kysymys lääkekorvauksien lääkekatosta
TAA 61/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 10 parantamiseen välillä Hämeenlinna—Lahti (5 000 000 euroa)