Tuula Haatainen Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  19.11.1996 - 11.09.2007, 22.04.2015 -

Nimi: Haatainen, Tuula
Puhelin: 09 432 3026
Sähköposti: tuula.haatainen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.tuulahaatainen.fi
Ammatti / arvo: valtiotieteen maisteri, sairaanhoitaja
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 -
Aiemmat vaalipiirit: Helsingin kaupungin vaalipiiri 19.11.1996 - 23.03.1999
Helsingin vaalipiiri 24.03.1999 - 11.09.2007
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Toinen varapuhemies) 05.02.2018 -
Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - , (Toinen varapuhemies) 05.02.2018 -
Kansliatoimikunta (Toinen varapuhemies) 05.02.2018 -
Valtakunnanoikeus (jäsen) 01.01.2012 - 31.12.2019
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 10.06.2015 - , (Toinen varapuhemies) 05.02.2018 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 02.04.2003 - 16.04.2003
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 20.11.1996 - 18.03.2003
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999
Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 09.06.1997 - 23.03.1999
Suuri valiokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 10.06.2002, (jäsen) 11.06.2002 - 16.04.2003, (jäsen) 03.05.2007 - 11.09.2007, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 16.04.2003, (Puheenjohtaja) 02.04.2003 - 16.04.2003, (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - 13.02.2018
Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 11.09.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja työjaosto (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 11.09.2007
Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 04.05.2007 - 11.09.2007
Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Hallintovaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 13.02.2018
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 11.02.1997 - 06.04.1999, (jäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (toinen varajäsen) 07.04.1999 - 01.04.2003, (varajäsen) 03.05.2007 - 11.09.2007
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 19.11.1996 - 11.09.2007
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 20.03.2003 - 17.04.2003
Kansanedustajana: 19.11.1996 - 11.09.2007
Edeltäjä: Reino Paasilinna /sd
19.11.1996 - 11.09.2007
Seuraaja: Jacob Söderman /sd
valittu Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajaksi
Valtioneuvoston jäsenyydet
Ministeri: opetusministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003
opetusministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 23.09.2005
sosiaali- ja terveysministeri (Vanhanen) 24.09.2005 - 18.04.2007

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KA 14/2017 vp
Keskustelualoite seksuaalisesta häirinnästä
KK 314/2017 vp
Kirjallinen kysymys lääkkeiden saatavuudesta ja korvattavuudesta
KK 247/2017 vp
Kirjallinen kysymys kansallisen C-hepatiittistrategian toimeenpanosta
VK 2/2017 vp
Välikysymys hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta
IP 2/2017 rd
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform
TPA 7/2017 vp
Toimenpidealoite saattohoidon turvaamisesta lainsäädännöllä
KK 516/2016 vp
Kirjallinen kysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta
TAA 66/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hoitotyön tutkimussäätiön toimintaan (200 000 euroa)
TAA 69/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (1 000 000 euroa)
TAA 68/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (3 000 000 euroa)