Mikaela Nylander Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  19.03.2003 -

Nimi: Nylander, Mikaela
Puhelin: 09 432 3029
Sähköposti: mikaela.nylander@eduskunta.fi
Kotisivu: http://nylandermikaela.fi/
Ammatti / arvo: kansanedustaja
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 19.03.2003 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 -
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 03.04.2007 - 03.02.2010, (varajäsen) 13.12.2010 - 21.04.2015
Sivistysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 30.09.2003 - 06.09.2005, (jäsen) 06.09.2006 - 03.02.2010, (jäsen) 09.11.2010 - 21.04.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003
Ympäristövaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 30.09.2003 - 06.09.2005, (jäsen) 07.09.2006 - 20.03.2007
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 03.02.2010, (jäsen) 09.11.2010 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 06.09.2013 - 06.02.2014, (varajäsen) 07.02.2014 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 05.09.2012
Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Uusi oppiminen (jäsen) 14.12.2011 - 05.09.2012
Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 05.09.2012
Maatalousjaosto (jäsen) 13.09.2013 - 10.02.2014
Liikennejaosto (jäsen) 13.09.2013 - 06.02.2014
Verojaosto (lisäjäsen) 29.11.2013 - 10.02.2014
Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.02.2014 - 21.04.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 30.05.2007 - 26.05.2009, (varajäsen) 27.05.2009 - 19.04.2011
Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  19.03.2003 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 20.03.2003 - 21.03.2007
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 22.03.2007 - 17.04.2007
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 18.04.2007 - 16.06.2011
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 17.06.2011 - 25.05.2015
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 26.05.2015 - 13.06.2016
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 14.06.2016 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 599/2017 vp
Kirjallinen kysymys CODA-oppilaiden äidinkielen opetuksesta
KK 537/2017 vp
Kirjallinen kysymys ruotsinkielisestä lastenohjaajakoulutuksesta Etelä-Suomessa
SS 537/2017 rd
Skriftligt spörsmål om barnledarutbildning på svenska i södra Finland
KA 11/2017 vp
Keskustelualoite ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018
DI 11/2017 rd
Debattinitiativ om Svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018
TAA 345/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yleissivistävän koulutuksen käyttökustannusten valtionosuuteen ja -avustukseen (32 000 000 euroa)
TAA 346/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lapinkyläntien—Heikinkyläntien päällystystyön loppuun saattamiseen Lapinjärvellä (600 000 euroa)
TAA 344/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Loviisan poliisiaseman toiminnan turvaamiseen (2 000 000 euroa)
BM 345/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (32 000 000 euro)
TAA 349/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisen yhteensovittamiselimen toimintamenoja varten (200 000 euroa)