Antti Kaikkonen Keskustan eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  19.03.2003 -

Nimi: Kaikkonen, Antti
Puhelin: 09 432 3160
Sähköposti: antti.kaikkonen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.anttikaikkonen.fi
Ammatti / arvo: kansanedustaja, valtiotieteiden kandidaatti
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 19.03.2003 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 14.09.2016 -
Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 10.05.2017 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 10.06.2015 - 06.09.2016
Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 18.09.2009, (jäsen) 16.02.2010 - 10.09.2010, (varajäsen) 15.09.2010 - 19.04.2011, (varajäsen) 09.09.2014 - 21.04.2015, (jäsen) 05.05.2015 - 13.09.2016, (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - 06.09.2016
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 08.09.2004
Ympäristövaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 21.09.2009, (jäsen) 22.09.2009 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Suuri valiokunta (jäsen) 09.09.2004 - 20.03.2007, (Varapuheenjohtaja) 10.09.2004 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 02.05.2013, (Varapuheenjohtaja) 04.05.2007 - 02.05.2013
Lakivaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 06.03.2009 - 18.09.2009
Talousvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2013 - 21.04.2015
Suuren valiokunnan työjaosto (Varapuheenjohtaja) 09.05.2007 - 19.04.2011, (Varapuheenjohtaja) 01.07.2011 - 02.05.2013
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Puolustusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 02.04.2003 - 28.04.2003
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 29.04.2003 - 03.10.2003, (jäsen) 09.09.2004 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 16.02.2006 - 19.04.2011
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 03.05.2007 - 03.11.2009, (Varapuheenjohtaja) 22.05.2007 - 03.11.2009
Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 17.09.2015 - 21.09.2016, (Varapuheenjohtaja) 22.09.2015 - 21.09.2016
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.05.2003 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 30.08.2005 - 20.03.2007, (Puheenjohtaja) 09.10.2007 - 17.04.2008
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 21.04.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 09.10.2007 - 17.04.2008, (jäsen) 10.06.2015 - 06.09.2016
Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  19.03.2003 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 21.06.2016 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

LA 78/2017 vp
Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta
LM 78/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
KA 4/2017 vp
Keskustelualoite kestävästä kaupunkipolitiikasta ja tasapainoisesta aluekehityksestä
KK 95/2017 vp
Kirjallinen kysymys Järvenpään poliisiaseman palvelujen säilyttämisestä
LA 8/2017 vp
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 24 ja 25 §:n muuttamisesta
KK 33/2017 vp
Kirjallinen kysymys harvinaista sairautta sairastavien potilaiden hoidosta
KK 496/2016 vp
Kirjallinen kysymys tieyhteyden rakentamisesta valtatien 4 ja seututien 140 välille
KA 13/2016 vp
Keskustelualoite ääriliikkeistä ja väkivallasta Suomessa
LA 34/2016 vp
Lakialoite laiksi sähkömarkkinalain 57 ja 69 §:n muuttamisesta
LA 6/2016 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain 58 §:n 3 momentin kumoamisesta